A budapesti és vidéki diplomás magyar nők mentális egészségének és egészségmegtartási szokásainak összehasonlító vizsgálata a pandémia alatt

  • Bernadett Makkai PTE ÁOK Élettani Intézet, Pécs PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Pécs
  • Nelli Farkas PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet, Pécs
  • Zsuzsanna Nagy PTE ÁOK Élettani Intézet, Pécs
  • Gábor Pirisi PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Pécs
  • Dóra Zelena PTE ÁOK Élettani Intézet, Pécs PTE Szentágothai Kutató Központ
Kulcsszavak: Covid19, pandémia, egészségmagatartás, mentális egészség, depresszió

Absztrakt

Tanulmányunkban megvizsgáltuk, hogy a Covid-19 járvány változtatott-e a diplomás nők egészségmagatartási szokásain, mindezt főváros és vidék összehasonlításában. Célunk az volt, hogy feltárjuk, hogy a pandémia okozta lezárások, valamint a karanténhelyzet hatással volt-e a nők dohányzási, alkoholfogyasztási, kávézási, illetve sportolási szokásaira? És vajon milyen irányú ez a változás? Fontosnak tartottuk továbbá megvizsgálni, hogy a depresszió mennyire jelent meg a pandémiát megelőző időszakhoz képest?

Hipotézisünk szerint a pandémia negatívan hatott a fővárosi diplomás nők egészségmagatartására, ami összefüggést mutathat az időszakra jellemző depressziós hanyatlással.

Kutatásunkban online kérdőíves módszert alkalmaztunk. A lekérdezés 2021. szeptember 1-jétől december 31-ig tartott. Az adattisztítást követően 1888 értékelhető adatsort kaptunk. A kérdőívet 18 és 65 év közötti diplomás nők töltötték ki.

Elemzésünk során azonban hipotézisünk nem igazolódott, a nők egészségmagatartása tekintetében nem tapasztaltunk jelentős változást sem Budapesten, sem vidéken. Egyedül a fizikai aktivitás esetében mértünk némi változást. A depresszió nagyobb mértékű jelenléte azonban mindenképpen figyelemre méltó.

Megjelent
2024-05-14
Rovat
Értekezések