Könyvismertetők

  • Anna Huszár MTA Nyelvtudományi Intézet
  • Ildikó Désfalvi ELTE BTK Fonetikai Tanszék
  • Réka Hantó MTA Nyelvtudományi Intézet
  • Judit Bóna ELTE BTK Fonetikai Tanszék
  • Viktória Horváth MTA Nyelvtudományi Intézet

Absztrakt

Bóna Judit, Szántó Anna, Gyarmathy Dorottya, Gósy Mária −  Krepsz Valéria szerzők monográfiáinak és a Bóna Judit szerkesztésében megjelent Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban c. tanulmánykötet ismertetői.

Megjelent
2018-05-17
Rovat
A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei