Információk

A tanulmányokat szakterületi kompetenciával rendelkező szakemberek lektorálják.

A kötet kiadását az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága támogatta.

A folyóiratot az MTMT indexeli és a REAL archiválja.

URL: http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut

DOI: 10.15775/Beszkut

ISSN 1218-8727

© MTA Nyelvtudományi Intézet

Felelős kiadó: Prószéky Gábor igazgató