Információk

A tanulmányokat szakterületi kompetenciával rendelkező szakemberek lektorálják.

A kötet kiadását az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága támogatta.

A folyóiratot az MTMT indexeli és a REAL archiválja.

URL: http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut

DOI: 10.15775/Beszkut

ISSN 1218-8727 (Nyomtatott)

ISSN 2732-3765 (Online)

© MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

Felelős kiadó: Prószéky Gábor igazgató

A Beszédkutatás folyóirat 2020-tól Beszédtudomány - Speech Science néven jelenik meg, online formátumban. Az új folyóirat itt elérhető:

https://ojs3.mtak.hu/index.php/besztud/