Az országos zöldinfrastruktúra-hálózat kijelölésének módszertana többszempontú állapotértékelés alapján

 • Szitár Katalin Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport
 • Csőszi Mónika Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Vaszócsik Vilja Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Schneller Krisztián Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Csecserits Anikó Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Kollányi László Ormos Imre Alapítvány
 • Teleki Mónika Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Kiss Dániel Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Bánhidai András Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Jáger Katalin Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Petrik Ottó Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Pataki Róbert Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Lehoczki Róbert Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Halassy Melinda Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Tanács Eszter Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Kertész Miklós Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Csákvári Edina Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Somodi Imelda Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Lengyel Attila Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Gallé Róbert Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport
 • Weiperth András Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Természetesvízi Halökológiai Tanszék
 • Konkoly-Gyuró Éva Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
 • Máté Klaudia Ormos Imre Alapítvány
 • Keszthelyi Ákos Bence Ormos Imre Alapítvány
 • Török Katalin Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
Kulcsszavak: effektív hálóméret, erózióvédelem, fragmentáció, konnektivitás, lefolyás-mérséklés, pollináció, rekreáció, természetesség

Absztrakt

Az EU Biodiverzitás Stratégiájában szereplő zöldinfrastruktúra koncepció szerint a biodiverzitás megőrzése úgy biztosítható, ha a természetközeli élőhelyek és az egyéb, ökológiai funkciót betöltő, de nem természetközeli tájalkotó elemek (pl. telepített fasorok, gyepes mezsgyék) működő, azaz az élővilág számára átjárható élőhelyhálózattá kapcsolódnak össze. Vizsgálatainkban ezért három szempont, az ökológiai állapot, a térbeli összekapcsoltság és a multifunkcionalitás alapján értékeltük hazánk ökoszisztémáit. Az értékelés szerint jelenleg az ország 49%-a tekinthető a zöldinfrastruktúra-hálózat részének, de a lehatárolt zöldinfrastruktúra-hálózatnak mindössze 10%-a van kiváló ökológiai állapotban. A többi terület indikátorértékei alkalmasak azon intézkedések meghatározására, amelyek javítják az ökoszisztémák állapotát, térbeli összekötöttségét, amivel az emberi jóllét szintjét is növelik.

Hivatkozások

AM (2021): Természetvédelmi adatok 2020. december 31-ei állapot szerint. Jelentés. Agrárminisztérium, Budapest, 95 p. https://termeszetvedelem.hu/wp-content/uploads/2021/07/Termeszetvedelmi_adatok-20201231-1.pdf

Bölöni, J., Molnár, Zs., Kun, A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA ÖBKI, Vácrátót, 441 p.

Csákvári E., Fabók V., Babai D., Dósa H., Kisné Fodor L., Jombach S., Kelemen E., Tormáné Kovács E., Könczey R., Mártonné Máthé K., Michalkó G., Remenyik B., Tanács E., Valánszki I., Zölei A. (2021): A gyalogos természetjárás és gombászás mint kulturális ökoszisztémaszolgáltatások értékelése – Az ökoszisztéma állapottól a ténylegesen igénybe vett ökoszisztémaszolgáltatás értékelésig. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok projekt, Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem. Agrárminisztérium, Budapest, 118 p. https://doi.org/10.34811/osz.rekreacio.tanulmany

Csőszi, M., Vaszócsik, V., Török, K., Kollányi, L., Schneller, K., Teleki, K., Bánhidai, A., Kiss, D., Konkoly-Gyúró, É., Jáger, K., Csecserits, A., Szitár, K., (2021): A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését biztosító stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározása, országos szintű alkalmazása. Jelentés. Agrárminisztérium, Budapest, 151 p.

De Leo, G. A., Levin, S. (1997): The multifaceted aspects of ecosystem integrity. Conservation Ecology 1: 3. https://doi.org/10.5751/ES-00022-010103

EEA (2011): Landscape fragmentation in Europe. Joint EEA-FOEN report. EEA, Copenhagen, 92 p. https://doi.org/10.2800/78322

Foley, J. A., DeFries, R., Asner, G. P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S. R., Chapin, F. S., Coe, M. T., Daily, G. C., Gibbs, H. K., Helkowski, J. H., Holloway, T., Howard, E. A., Kucharik, C. J., Monfreda, C., Patz, J. A., Prentice I. C., Ramankutty, N., Snyder, P. K. (2005): Global consequences of land use. Science 309: 570–574. https://doi.org/10.1126/science.1111772

Koncz P., Horváth L., Somogyi Z., Kottek P., Weidinger T., Ács F., Kröel-Dulay Gy., Fogarasi J., Molnár A., Pásztor L., Popp J. (2021): A tűzifatermelés, az éghajlat- és a mikroklíma-szabályozás, mint ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése – Az ökoszisztéma állapottól a ténylegesen igénybe vett ökoszisztéma-szolgáltatás értékelésig. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok projekt, Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem. Agrárminisztérium, Budapest, 191 p. https://doi.org/10.34811//osz.klima.tanulmany

Kovács-Hostyánszki A., Belényesi M., Geng I., Kemencei Z, Kisné Fodor L., Lehoczki R., Medveczky P., Naszádos A., Pataki R., Petrik O., Sárospataki M., Szalai M., Szekeres Á., Tanács E., Zajácz E. (2021): A pollináció, mint ökoszisztéma-szolgáltatás értékelése – az ökoszisztéma-állapottól a ténylegesen igénybe vett ökoszisztéma-szolgáltatás értékeléséig. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok projekt Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem. Agrárminisztérium, Budapest, 67 p. https://doi.org/10.34811//osz.pollinacio.tanulmany

Kovács-Hostyánszki, A., Bereczki, K., Czúcz, B., Fabók, V., Fodor, L., Kalóczkai, Á., Kiss, M., Koncz, P., Kovács, E., Rezneki, R., Tanács, E., Török, K., Vári, Á., Zölei, A., Zsembery, Z. (2019): Nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatás térképezés és értékelés, avagy a természetvédelem országos programja. Természetvédelmi Közlemények 25: 80–90. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2019.25.80

Liquete, C., Kleeschulte, S., Dige, G., Maes, J., Grizzetti, B., Olah, B., Zulian, G. (2015): Mapping green infrastructure based on ecosystem services and ecological networks: A Pan-European case study. Environmental Science and Policy 54: 268–280. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.009

Maes, J., Barbosa, A., Baranzelli, C., Zulian, G., Silva, F. B., Vandecasteele, I., Hiederer, R., Liquete, C., Paracchini, M. L., Mubareka, S., Jacobs-Crisioni, C., Castillo, C. P., Lavalle, C. (2015): More green infrastructure is required to maintain ecosystem services under current trends in land-use change in Europe. Landscape Ecology 30: 517–534. https://doi.org/10.1007/s10980-014-0083-2

OVF (2016): A Duna-vízgyűjtő magyarországi része – Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – 2015. Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest, 676 p. https://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/E3E737A3-3EBC-4B6F-973C-5DD9B8A6DBAB/OVGT_foanyag_vegleges.pdf

Schröter, D., Cramer, W., Leemans, R., Prentice, I. C., Araujo, M. B., Arnell, N. W., Bondeau, A., Bugmann, H., Carter, T. R., Gracia, C. A., De La Vega-Leinert, A. C., Erhard, M., Ewert, F., Glendining, M. J., House, J. I., Kankaanpaa, S., Klein, R. J. T., Lavorel, S., Lindner, M., Metzger, M. J., Meyer, J., Mitchell, T. D., Reginster, I., Rounsevell, M., Sabate, S., Sitch, S., Smith, B., Smith, J., Smith, P., Tuck, G. (2005): Ecosystem service supply and vulnerability to global change in Europe. Science 310: 1333–1337. https://doi.org/10.1126/science.1115233

Tanács, E., Bede-Fazekas, Á., Standovár, T., Pásztor, L., Szitár, K., Csecserits, A., Kiss, M., Vári, Á. (2021): Az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok térképezésének módszertana. Jelentés. Agrárminisztérium, Budapest, 154 p. https://doi.org/10.34811//osz.allapot.modszer.tanulmany

Tanács, E., Belényesi, M., Lehoczki, R., Pataki, R., Petrik, R., Standovár, T., Pásztor, L., Laborczi, A., Szatmári, G., Molnár, Zs., Bede-Fazekas, Á., Kisné Fodor, L., Varga, I., Zsembery, Z., Maucha, G. (2019): Országos, nagyfelbontású ökoszisztéma-alaptérkép: módszertan, validáció és felhasználási lehetőségek. Természetvédelmi Közlemények 25: 34–58. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2019.25.34

Török, K., Csőszi, M., Vaszócsik, V., Schneller, K., Teleki, M., Kollányi, L., Keszthelyi, Á., Máté, K., Csecserits, A., Halassy, M., Kertész, M., Szitár, K. (2021): A zöldinfrastruktúra-fejlesztés célterületei Magyarországon. Természetvédelmi Közlemények 27: 158–172. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2021.27.158

Vári Á., Kozma Zs., Pataki B., Jolánkai Zs., Kardos M., Decsi B., Pásztor L., Bakacsi Zs., Tóth B., Laborczi A., Pinke Zs., Jolánkai G. †, Centeri Cs., Mattányi Zs., Dóka R., Fodor L., Zsembery Z. (2021): A síkvidéki és a dombvidéki árvízkockázat-csökkentés, az erózió, a szűrés és az aszálymérséklés, mint ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése – az ökoszisztéma-állapottól a ténylegesen igénybe vett ökoszisztéma-szolgáltatás értékeléséig. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok projekt, Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem. Agrárminisztérium, Budapest, 211 p. https://doi.org/10.34811//osz.hidrologia.tanulmany

COM(2011) 244 EB rendelet. Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020.

COM(2013) 249 EB rendelet. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital.

Megjelent
2021-12-09
Rovat
Társadalomtudományi módszerek a természetvédelem szolgálatában