Különböző színhőmérsékletű fényforrások rovarvonzó hatásának természetvédelmi szempontú vizsgálata

  • Gyarmathy István Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
  • Korompai Tamás Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
  • Mester Béla Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
  • Novák Richárd Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Absztrakt

Kutatásunk elsődleges célja az eltérő színhőmérsékletű, közvilágításban is használt lámpák ökológiai hatásának elemzése volt. A fénycsapdák által vonzott ízeltlábúak mennyiségi adatait egy automatikus mintavevő (Zoolog) rögzítette, a hőmérséklet- és páratartalom-adatokkal egyidejűleg. A nagy mennyiségű adat statisztikai elemzésével lehetőség nyílt a különböző típusú fényforrások által élőhelyükről elvonzott ízeltlábúak biomassza-mennyiségének hosszabb távú nyomon követésére, ezáltal a különböző színhőmérsékletű lámpák attraktivitásának elemzésére, illetve a napi és hosszabb távú aktivitásváltozások vizsgálatára is. A befogott biomassza száraztömegének mérése kiegészítette a fenti vizsgálatot. Mindezek lehetővé teszik a természetvédelmi kezelést, illetve a világítás védett területen történő szabályozását elősegítő következtetések levonását.

Hivatkozások

Ashfaq, M., Khan, R., Ashan, M., Rasheed, F. (2005): Insect orientation to various color lights in the agricultural biomes of Faisalabad. Pakistan Entomologist 27: 49–52.

Babbie, E. R. (1973): Survey Research Methods. Wadsworth Publishing, Belmont, 744 p.

Balla, E., Flórián, N., Gergócs, V., Gránicz, L., Tóth, F., Németh, T., Dombos, M. (2020): An optoelectronic sensor-ring to detect arthropods of significantlyd body sizes. Sensors 20: 982. https://doi.org/10.3390/s20040982

Bertholf, L. M. (1940): Reactions to light in insects. Bios 11: 39–43.

Benxuan, L., Mingxia, L., Jiangtao, F., Jingchao, Z., Smowton, P. M., Sohn, J. I., Il-Kyu, P., Haizheng, Z., Bo, H. (2020): Colloidal quantum dot hybrids: an emerging class of materials for ambient lighting. Journal of Materials Chemistry C 8: 10676–10695. https://doi.org/10.1039/d0tc01349h

Cronin, T. W., Warrant, E. J., Greiner, B. (2006): Celestial polarization patterns during twilight. Applied Optics 45: 5582–5589. https://doi.org/10.1364/AO.45.005582

Davies, T. W., Bennie, J., Gaston, K. J. (2012): Street lighting changes the composition of invertebrate communities. Biology Letters 8: 764–767. https://doi.org/10.1098/rsbl.2012.0216

Dombos, M., Kosztolányi, A., Szlávecz, K., Gedeon, C., Flórián, N., Groó, Z., Dudás, P., Bánszegi, O. (2017): Edapholog monitoring system: automatic, real-time detection of soil microarthropods. Methods in Ecology and Evolution 8: 313–321. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12662

Dombos, M., Flórián, N., Gergócs, V., Schellenberger, V., Haszon, B., Nagy, A. (2018): Ízeltlábúak automatikus detektálási problémái és megoldásai terepi vizsgálatokban. In: Szép, T. (szerk.): 11. Magyar Ökológus Kongresszus: Absztraktkötet. Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Nyíregyháza, p. 30.

Ferreirade, D., Souzaa, P., Fernandesda, P., Silvaa, L., Almeida, F., Fontenelea, G., Damaceno, B., Marcelode, O. J. (2019): Efficiency, quality, and environmental impacts: A comparative study of residential artificial lighting. Energy Reports 5: 409–424. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.03.009

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N. Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., de Kroon, H. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One 12: e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

Huemer, P., Kühtreiber, H., Tarmann, G. (2010): Anlockwirkung moderner Leuchtmittel auf nachtaktive Insekten – Ergebnisse einer Feldstudie in Tirol (Österreich). Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 4: 110–135.

Ködöböcz, V. (2018): Fényen gyűjtött futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a debreceni Malompark Bevásárlóközpontnál, 2000 és 2018 között. Folia Historico-Naturalia Musei Matrensis 42: 71–82.

Lyytimäki, L. (2013): Nature’s nocturnal services: Light pollution as a non-recognised challenge for ecosystem services – research and management. Ecosystem Services 3: e44–e48. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.12.001

Menzel, R., Ventura, D., Hertel, H. (1986): Spectral sensitivity of photoreceptors in insect compound eyes: comparison of species and methods. Journal of Comparative Physiology A 158: 165–177.

R Development Core Team (2020): R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Bécs. https://www.r-project.org/

Rich, C., Longcore, T. (2006): Ecological Consequences of Artifical Night Lighting. Island Press, Washington, 458 p.

Thomas, A. W. (1996): Light trap catches within and above the canopy of a northeastern forest. Journal of Lepidopterist’s Society 50: 21–45.

http1: https://helion.hu/zoolog

Megjelent
2021-12-09
Rovat
Természettudományos kutatások