A közúti közlekedés természetkárosító hatása a magyarországi gerincesfaunára – Szakirodalmi áttekintés

  • Borza Sándor Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport; Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola; Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
  • Godó Laura Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport
  • Csathó András István Független kutató
  • Valkó Orsolya Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport
  • Deák Balázs Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport
Kulcsszavak: állat–gépjármű ütközés, gépkocsik által elütött állatok, természetvédelmi kár, élőhely-fragmentáció, természetvédelem, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia

Absztrakt

A közlekedés a civilizáció mindennapos velejárója, működésének egyik legfontosabb alappillére. Az elmúlt évtizedekben világszerte jelentős mértékben növekedett az úthálózatok hoszsza és a forgalomban levő gépjárművek száma. A közlekedési infrastruktúra terjeszkedése, valamint a megnövekedett forgalom amellett, hogy megnövekedett környezeti terheléshez és az élőhelyek fragmentációjához vezet, jelentősen növeli az állatok gépjárművekkel történő ütközésének esélyét is. Vizsgálatunkban összegyűjtöttük a magyarországi vonatkozású publikációkat annak érdekében, hogy rámutassunk a közúti közlekedésnek a kétéltű-, hüllő-, madár- és emlős-populációkra kifejtett káros hatásaira. Az irodalmi áttekintés során 41 közleményt találtunk, amelyekben 153 gerincesfaj pusztulását regisztrálták a szerzők. Eredményeink rámutatnak, hogy közúti gázolások következtében milliárdos nagyságrendű természetvédelmi kár keletkezett, és keletkezik jelenleg is a magyarországi gerincesfaunában.

Hivatkozások

Ambrus, B. (1990): Gépjárművek okozta madárpusztulások Kömlő és Hevesvezekény közötti útszakaszon 1989.06-08. hónapokban. Madártani Tájékoztató 1990(3–4): 16–17.

Barnes, M. D. (1936): The death-roll of birds on our roads. Naturalist 1936: 85–86.

Croose, E. (2016): The distribution and status of the polecat (Mustela putorius) in Britain 2014–2015. The Vincent Wildlife Trust, Ledbury, 65 p.

Csathó, A. I., Csathó, A. J. (2009): Elütött állatok Battonyán. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Battonya – Szeged, 63 p.

Csathó, A. I., Csathó, A. J. (2011): Elütött állatok felmérése Battonya város közútjain. In: Tóth, M., Puky, M. (szerk.): Vonalas létesítmények és élővilág: Hogyan létezhetnek egymás mellett? Vonalas létesítmények IENE Műhelytalálkozó. Program és összefoglalók. Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály, Varangy Akciócsoport Egyesület, Budapest, pp. 10–11.

Csathó, A. I., Csathó, A. J. (2014): Az idén huszadik éves battonyai elütöttállat-felmérés legutóbbi öt évének (2010–2014) adatai. In: Lengyel, Sz. (szerk.): IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia – „Tudományoktól a döntéshozatalig”, absztrakt-kötet. Magyar Biológiai Társaság, Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Szeged, pp. 45–46.

Cserkész, T., Farkas, J., Ottlecz, B. (2012): Közlekedési áldozatok a természetből – A vadelütésről tárgyilagosan. Élet és Tudomány 67(9): 269–271.

Cserkész, T., Ottlecz, B., Cserkész-Nagy, Á., Farkas, J. (2013): Interchange as the main factor determining wildlife–vehicle collision hotspots on the fenced highways: spatial analysis and applications. European Journal of Wildlife Research 59(4): 587–597. https://doi.org/10.1007/s10344-013-0710-2

Dyczkowski, J. (2016): Golden nightjar in western Sahara, Morocco, in May 2015. Dutch Bird 38: 80–86.

E. Nagy, L. (1981): Madárpusztulás a közutakon. Madártani Tájékoztató 1981(4): 198–199.

Endes, M. (1990): Kígyót, békát. Calandrella 4(1): 110–111.

Faragó, S., László, R. (2002): Gépjármű-vad ütközés okozta vadelhullások a magyar vadállományban. Nimród 90(2): 20–22.

Fenyves, L. (1989): Gerinces állatok pusztulása az utakon. Madártani Tájékoztató 1989(1–2): 54–55.

Frank, T., Pellinger, A., Selyem, J. (1991): Kétéltű (Amphibia) és hüllő (Reptilia) védelem a Fertő-tó mentén (1987-1990): A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület III. Tudományos Ülése Évkönyve, Szombathely, pp. 330–337.

Gazdag, F. (2007): A közúti közlekedés, mint természetkárosító tényező. Magyar Vadászlap 2007(8): 476–477.

Gazdag, F. (2008): Autós vámszedők. A száguldás áldozatai. Természetbúvár 63(1): 40.

Grilo, C., Koroleva, E., Andrášik, R., Bíl, M., González-Suárez, M. (2020): Roadkill risk and population vulnerability in European birds and mammals. Frontiers in Ecology and the Environment 18(6): 323–328. https://doi.org/10.1002/fee.2216

Hadarics, T. (2009): Érdekes madármegfigyelések (2009. augusztus–október). Madártávlat 2009(4): 32.

Hill, J. E., DeVault, T. L., Belant, J. L. (2019): Cause-specific mortality of the world’s terrestrial vertebrates. Global Ecology and Biogeography 28(5): 680–689. https://doi.org/10.1111/geb.12881

Hodson, N. L., Snow, D. W. (1965): The road deaths enquiry, 1960–61. Bird Study 12(2): 90–99. https://doi.org/10.1080/00063656509476091

Ibisch, P. L., Hoffmann, M. T., Kreft, S., Pe’er, G., Kati, V., Biber-Freudenberger, L., Selva, N. (2016): A global map of roadless areas and their conservation status. Science 354 (6318): 1423–1427. https://doi.org/10.1126/science.aaf7166

Kalotás, Zs. (1982): Tömeges madárpusztulás az utakon. Madártani Tájékoztató 1982(2–3): 132–133.

Krug, T. (1983): Autók által okozott madár- (és egyéb állat-) pusztulások 1982-ben. Madártani Tájékoztató 1983(3–4): 80.

Lanszki, J., Sugár, L., Orosz, E. (2007): Hazai vidrák morfológiai jellemzői és elhullási okai post mortem vizsgálat alapján. Állattani Közlemények 92(1): 67–76.

Lehoczky, I., Dalton, D. L., Lanszki, J., Sallai, Z., Madisha, M. T., Nupen, L. J., Kotzé, A. (2015): Assessment of population structure in Hungarian otter populations. Journal of Mammalogy 96(6): 1275–1283. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyv136

Mátics, R. (2004): A gyöngybagoly (Tyto alba) természetes és nem természetes mortalitása: nő az utakon történő pusztulás jelentősége. Természetvédelmi Közlemények 11: 517–524.

Molnár, Gy., Andrési, P. (szerk.) (2019): A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon. Typotex Kiadó, Budapest, 297 p.

Monoki, Á. (2005): Lőtt rétisas mentése Kunhegyes határában. Zöld Híradó 9(6): 5.

Nagy, S. (1982): Madárpusztulások Dombóvár környékén. Madártani Tájékoztató 1982(4): 274–275.

Németh, A., Schneider, V., Váczi, O., Csorba, G. (2021).: Felszínen mozgó földikutyák – A földikutyák védelmének új kihívása. Természetvédelmi Közlemények 27: 36–54. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2021.27.36

Onuczán, J. (1992): Elpusztult gerinces állatok az úttesten. Madártani Tájékoztató 1992(1–2): 4.

Pallag, O. (szerk.) (2000): Nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 107 p.

Puky, M. (1987): Varangy akció. Természetvédelem 17: 22–23.

Puky, M., Schád, P., Szövényi, G. (2005): Magyarország herpetológiai atlasza. Varangy Akciócsoport Egyesület, Budapest, 207 p.

Puskás, J. (2019): Kétéltű fajok és vidrák gázolási nagyságrendje Szeged környéki közutakon. In:

Molnár, Gy., Andrési, P. (szerk.): A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon. Typotex Kiadó, Budapest, pp. 132–133.

Safford, R. J., Ash, J. S., Duckworth, J. W., Telfer, M. G., Zewdie, C. (1995): A new species of nightjar from Ethiopia. Ibis 137(3): 301–307. https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.1995.tb08025.x

Schwartz, A. L., Shilling, F. M., Perkins, S. E. (2020): The value of monitoring wildlife roadkill. European Journal of Wildlife Research 66(1): 1–12. https://doi.org/10.1007/s10344-019-1357-4

Szabolcs, M., Zsólyomi, T., Lengyel, Sz. (2014): Kígyók közúti pusztulása a Bodrog-folyó mentén. In: IV. Herpetológiai Előadóülés. Előadások összefoglalói. Magyar Természettudományi Múzeum, Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya, Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya, Budapest, p. 21.

Träger, J. (1978): Gépkocsik által elgázolt állatok. Madártani Tájékoztató 1978(3): 17–18.

Ursu, D. B. (2019): Az utakon történt békaelütések tapasztalatai és megelőzésük lehetőségei Farmoson. In: Molnár, Gy., Andrési, P. (szerk.): A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon. Typotex Kiadó, Budapest, pp. 139–140.

Vadonleső Group, Brendt, M., Lukács, A., Oláh, B. K., Farkas, A. (2019): Urban hedgehogs (Erinaceus roumanicus) in Budapest: live or let die. Hungarian Agricultural Research 28(3): 20–26.

van der Ree, R., Smith, D., Grilo, C. (2015): Handbook of Road Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford, 552 p.

Waetjen, D. P., Shilling, F. M. (2017): Large extent volunteer roadkill and wildlife observation systems as sources of reliable data. Frontiers in Ecology and Evolution 5: 89. https://doi.org/10.3389/fevo.2017.00089

http1: https://carsguide.com

http2: https://www.ksh.hu

http3: https://matarka.hu

http4: https://scholar.google.com

http5: https://webofscience.com

http6: https://vadonleso.hu

http7: https://herpterkep.mme.hu/

Megjelent
2021-12-09
Rovat
Gyakorlati természetvédelmi tapasztalatok