Régi magyar orvosi kifejezések

  • Szabó Mária

Hivatkozások

Arányi Lajos Kórbonctan elemei gyógygyakorló és törvényszéki orvosok számára Sokratesi modorban tárgyalva Budán, A Kir. Magy. Egyetemi Nyomdából 1864. [Az Arányi-könyvre való hivatkozásnál csak kérdés számát adtam meg, nem oldalszámot. Mivel a kérdések száma folytatólagos, így egyszerűbb ennek alapján megtalálni a helyet. A boncolás menetének leírásától kezdve az oldalszámot adom meg, mert ott már nem kérdés-felelet formájában íródott a Függelék.]

De febribus intermittibus Budán, Királyi Akadémiának betűivel 1779.

Schmaus A kórbonctan alapvonalai [Újonnan átdolgozta és kiadta dr. Herxheimer Gotthold tanár, a wiesbadeni városi kórház proszektora, a tizedik német kiadást fordította dr. Balassa László, a fordítást átnézte és az eredetivel összehasonlította dr. Feldman Ignác, a békésvármegyei közkórház boncoló főorvosa, vagy egyetemi kórbonctani tanársegéd] Budapest, Franklin-Társulat, Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda 1914.

Thanhoffer Lajos Előadások az anatomia köréből Budapest, K. M. Természettudományi Társulat kiadása 1896.

Tolnai Új Világlexikona Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részv. Társ. Kiadása 1926, 1927.

Megjelent
2023-12-01
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok