PáHoL - A három ugor igeképző a gyógyügyi gyakorlatban

Magyar szellemi szikével a "finnugor" gúzsban

  • Nyáry Szabó László

Hivatkozások

Bálint Sándor Szegedi szótár Budapest, Akadémiai Kiadó 1957.

Dugonics András Magyar Példa Beszédek és Jeles Mondások Szegeden, nyomtattatott Grünn Orbán’ Betűivel ’s Költségével, 1820.

Györkösy Alajos Latin-Magyar szótár Budapest, Akadémiai Kiadó 1986.

Honti László Az ugor alapnyelv kérdéséhez Budapest, Budapesti Finnugor Füzetek 7., 1997. (https://mek.oszk.hu/10400/10484/10484.pdf)

Jászberényi Miklós szóbeli közlése hívta föl először figyelmemet az ogre-ongre szórokonság jelentőségére.

Kálmán Béla Chrestomathia Vogulica Budapest, Tankönyvkiadó 1976.

Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993:1169.

Kiss Jenő Zsirai Miklós. A múlt magyar tudósai Budapest, Akadémiai Kiadó 1995.

Kriza János Erdélyi tájszótár Budapest, Gladiátor Kiadó, 1996.

Nyáry Szabó László Gyahodik – Gyógyulásnak indul MONy 2016;2:74.

Nyáry Szabó László SzaBonc-szótár. Magyar Bonctan Szótár (digitális kézirat).

Nyáry Szabó László Szabó-szótár (digitális kézirat).

Nyáry Szabó László Vénség mint betegség – Dugonics András Példa Beszédeiben (kézirat).

Nyáry Szabó László Zsirai Miklós szülinapján (www.hunita.hu/hunita_cikkek/2022/10/10/zsirai-miklos-szulinapjan/)

Sipőcz Katalin személyes közlése (2024. január 18.)

Szemerényi, Oswald John Louis; Jones, David; Jones, Irene Introduction to Indo-European Linguistics Oxford, Clarendon Press; New York, Oxford University Press 1996.

Új Magyar Tájszótár.

Wiktionary: Ogre (https://en.wiktionary.org/wiki/ogre#Old_French)

Zsirai Miklós Finnugor rokonságunk Budapest, Trezor Kiadó, 1937/1994:148(a), 149(b).

Megjelent
2023-12-01
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok