Religious Education in the Public Sphere in Slovenia

Keywords: religion, religious education, Slovenia, public school

Abstract

Slovenia is among the few European states that explicitly do not allow religious education in public schools. This rule is prescribed by the Organization and Financing of Upbringing and Education Act (Education Act), which explicitly prohibits all religious activities in public schools. It prohibits any other kind of denominational activity in public schools and kindergartens. Several Slovene authors have argued that the area of education runs a high risk of either remaining or becoming a battlefield for ideological disputes. This study analyses the Slovenian legal regulation of religious education in public schools. First, the Slovenian model of state–church relations is explained. Then, a brief overview of the historical regulation of religious education in Slovenia’s public schools is provided in order to enable a clear understanding of current regulations.

References

Avbelj, M. (ed.) (2019) Komentar Ustave Republike Slovenije – Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine, Nova univerza, Europska pravna fakulteta. 2019.

Brugger, W. (2007) ‘On the Relationship between Structural Norms and Constitutional Rights in Church-State-Relations’ in Brugger, W., Karayanni, M. (eds.) Religion in the Public Sphere: A Comparative Analysis of German, Israeli, American and International Law. Berlin: Springer.

Črnič, A. (2009) ‘Cult versus Church Religiosity: Comparative Study of Hare Krishna Devotees and Catholics in Slovenia’, Social Compass, (56)1, pp. 117-135.

Črnič, A., Komel, M., Smrke, M. (2013) ‘Religious Pluralisation in Slovenia’, Teorija in Praksa, 50(1) pp. 205-232.

Črnič, A., Lesjak, G. (2003) ‘Religious Freedom and Control in Independent Slovenia’, Sociology of Religion, 64(3), pp. 349-366.

Črnič, A., Pogačnik A. (2019) ‘Religious Symbols in Public Schools: Key Issues and Debates’, CEPS Journal, 9(4), pp. 109-127.

Dragoš, S. (2001) ‘Cerkev/država: ločitev ali razločitev’, in Hvala, I., (ed.) Država in cerkev: laična država kot jamsto. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Filipović, A. T. (2011) ‘Der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen in Europa – Modelle und Entwicklungen als Indikatoren für die gesellschaftliche Bedeutung des Glaubens und die Anfrage an Theologie und Kirche’, Nova Prisutnost, 9(1), pp. 137-152.

Ivanc, B. (2011) ‘Religion in Public Education – Slovenia’, in Robbers, G. (ed.) Religion in Education. European Consortium for Church and State Research

Ivanc, B. (2015) Religion and Law in Slovenia. Croydon : Wolters Kluwer.

Ivanc, B., Šturm, L. (2015) ‘Slovenia’ in Encyclopedia of Law and Religion – Europe. Leiden-Boston: Brill, pp. 379-388.

Kalin, J., Šteh. B. (2007) ‘Teachers Facing the Challenges of Daily Practice in a School Reform’ in Burcher, J., McDonald, L. (eds.) Making a Difference: Challenges for Teachers, Teaching, and Teacher Education. Leiden: Sense Publishers

Kaučić, I. (2002) The Principles of Constitutional Regulation of Relation Between State and Church in Slovenia. Ljubljana: SAZU.

Kodelja, Z. (1999) ‘The Teaching about Religion at Slovene Public Schools’, The School Field, 10(3/4), pp. 153-158.

Lesjak, G., Lekić D. (2013) ‘Država in verske skupnosti: kronika odnosov med letoma 2008 in 2011’, Teorija in Praksa, 50(1), pp. 154-171.

Marinović Bobinac, A. ‘Comparative Analysis of Curricula for Religious Education: Examples of Four Catholic Countries’, Metodika 8(15), pp. 425-443.

Mihelič, R. (2015) ‘Posebej o pravnem statusu Katoliške cerkve v Sloveniji’, Bogoslovni vestnik, 75(1), pp. 129-142.

Naglič, A. (2017) ‘Svoboda cerkva v Sloveniji’, Res Novae, 2(2), pp. 7-32.

Naglič, A. (2010) ‘Svoboda vere v odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustavnosti zakona o verski svobodi’, Bogoslovni Vestnik, 70(4), pp. 483-493.

Smrke, M., Rakar, T. (2006) ‘Religious Education in Slovenia’ in Kuburić, Z., Moe, K. (eds.) Religion and Pluralism in Education Comparative Approaches in the Western Balkans. Novi Sad : CEIR, pp. 9-38.

Sokol, T. Staničić, F. (2018) ‘Pravni položaj Katoličke Crkve kao gospodarskog subjekta u pravu Europske unije i hrvatskom pravu’, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 68(3–4), pp. 31-60.

Staničić, F. (2014) ‘The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law’, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 64(2), pp. 225-254.

Staničić, F. (2018) ‘Treba li nam revizija ugovora sa Svetom Stolicom?’, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 68(3-4), pp. 397-429.

Stres, A. (2010) ‘Sekularno društvo, laičnost i prisutnost vjerskih obilježja i simbola u Sloveniji’, Riječki teološki časopis, 18(2), pp. 481-494.

Šverc, M. (2008), ‘Predmet “Vjera i kultura” u katoličkim gimnazijama u Sloveniji’, Kateheza, 30(3), pp. 245-255.

Taštanoska T. (ed.) (2019) The Education System in the Republic of Slovenia 2018/2019. Ljubljana: Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Slovenia.

Šturm, L. (2004) ‘Church-State Relations and the Legal Status of Religious Communities in Slovenia’, Brigham Young University Law Review. 607, pp. 607-650. .

Šturm, L., Ivanc, B. (2019) ‘State and Church in Slovenia’ in Robbers, G. (ed.) State and Church in the European Union.Baden-Baden : Nomos, pp. 539-561.

Šturm. L. (2002) Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije.

Published
2021-12-15
How to Cite
StaničićF. (2021). Religious Education in the Public Sphere in Slovenia. Law, Identity and Values, 1(2), 143-162. https://doi.org/10.55073/2021.2.143-162
Section
Articles