Kognitív lírapoétikai kutatások Magyarországon

Domonkosi Ágnes és Simon Gábor, szerk. Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum, 2018

  • Márta Horváth Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézet
Megjelent
2020-10-13
Rovat
Szemle