A politikai és az értelmiségi kultuszok között

Danyiil Harmsz és a sztálini Puskin-jubileum

Kulcsszavak: kultusz, jubileum, Puskin-anekdota, avantgárd, gyerekirodalom

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy felvázolja Danyiil Harmsz Anegdoták Puskin életéből c. kisciklusának lehetséges történeti és szinkron kontextusait. A tanulmány állítása az, hogy Harmsz írói anekdotáit érdemes összeolvasni a Puskin-anekdota mint sajátos fenomén 19. századi irodalmi és kultúrtörténeti előzményeivel, úgy mint az irodalmi-történeti Puskin-anekdotákkal, továbbá a városi Puskin-anekdotákkal, végül a századfordulós ponyvakiadványokkal, Puskin-anekdotagyűjteményekkel. A harmszi Anegdoták ugyanakkor organikusan és mélyen beágyazottak az 1930-as évek szovjet kulturális, irodalmi és társadalmi szituációjába is (ld. az állami, a tudományos és a művészeti elit Puskin-kultuszait), ahogy elválaszthatatlanok a költő poétikájától, művészetfilozófiájától és világlátástól, így Harmsznak a ciklussal egyidőben írt Puskin témájú gyerekirodalmi írásaitól. A kultusz- és műfajtörténeti, a poétikai, a narratológiai és az irodalomszociológiai megközelítések együttes végiggondolása Harmsz írásainak értelmezési lehetőségeit tágítják ki.

Információk a szerzőről

Kalavszky Zsófia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2024-03-24
Rovat
Tanulmány