Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:

Dr. Katona András

Szerkesztőbizottság:

Kövesné Dr. Gilicze Éva elnök

Barlog Károly

Békési István

Berta Tamás

Bretz Gyula

Horváth Lajos

Mészáros Tibor

Prileszky István

Somogyi Marcell

Szűcs Lajos

Tánczos Lászlóné

Tóth János

Tóth László

Szerkesztőségi Titkár:

Ráczné dr. Kovács Ágnes