A civil szektor helye és szerepe a Williams-szindrómás gyermekek inkluzív oktatásában és fejlesztésében a zenén keresztül (is)

  • Anita Tóth-Bakos
  • Agáta Csehiová
Kulcsszavak: zene, Williams-szindróma, zeneterápia, zenei nevelés, civil szervezetek, inklúzió

Absztrakt

A Williams-szindróma (WS) egy rendkívül ritka genetikai rendellenesség. Körülbelül minden 20 000 emberből 1 szenved WS-ben. Emiatt a legtöbb ember még csak nem is találkozott WS-szindrómás gyermekkel. A WS egyedülálló helyet foglal el a genetikai rendellenességek között, mivel a nehézségek, tünetek és rendellenességek egyedi keveréke mellett a gyermekek képességei és teljesítménye bizonyos intellektuális területeken megfelelő vagy átlagos, sok esetben átlagon felüli. A viszonylag magas szintű képességek közé tartozik a jó kommunikációs készség, a kiemelkedő verbális készség, a szociabilitás és a jó zenei képességek, rendkívül érzékeny hallással, jó hangszínnel és muzikalitással, valamint a zenéhez való nagyon pozitív hozzáállással. Mint jellemzően a ritka rendellenességek esetében, érdekérvényesítésük legfontosabb pillére a civil szféra, ahol civil szervezetek és alapítványok támogatják a WS gyermekeket és családokat. A zenéhez való nagyfokú affinitás és pozitív viszony indokolja, hogy a fejlesztés és a befogadás kiemelkedő részét képezik a kifejezetten zenével kapcsolatos tevékenységek, zeneterápiás foglalkozások. Kutatásunk fő célja, hogy feltérképezzük azokat az európai és Európán kívüli civil szervezeteket, amelyek tevékenységei a WS-betegek és családjaik támogatására irányulnak. A szervezetek feltérképezésének alapja, hogy összefoglaljuk céljaikat, tevékenységeiket és eredményeiket, és kiemeljük a zenével kapcsolatos tevékenységeiket az inklúzió küldetésével összhangban. Fő célunk annak bemutatása, hogy a WS-betegek zenén és zenei tevékenységeken keresztüli fejlesztése és rehabilitációja a civil szektor szervezett keretein és lehetőségein belül jelentős és szerves részét képezi az ellátásuknak.

Hivatkozások

Bzdúch Vladimír, Červeňová Oľga, Justová, Vlasta (1994): Williamsov syndróm s hyperkalcémiou, hyperkalciúriou a nefrokalciózou. Česká pediatria, 49, p. 680-682.

Bzdúch Vladimír, Jariabková Katarína: História Williamsovho syndrómu. Časopis lékařů českých. 2002, 20, p. 650-668.

Bzdúch Vladimír, Jariabková Katarína (2009): Klinické príznaky v detskom veku. Pediatrie. 2009/4, p. 236-254.

Campbell Don (2002): The Mozart Effect for Children: Awakening Your Child's Mind, Health, and Creativity with Music. William Morrow Paperbacks. New York, ISBN 978-0380807444

Jariabková Katarína (2001): Osobitosti rečových schopností pri Williamsovom syndróme. Logopedica IV, Zborník Slovenskej asociácie logopédov. 2001, IV, s. 80-94.

Pober Barbara R., Dykens Elisabeth M (1993).: Williams syndrome: An overview of medical, cognitive, and behavioral features. Mental Retardation. 1993/5(4), p. 929-943.

Reis, Sall M. et al.: Williams Syndrome (2000): A Study of Unique Musical Talents in Persons with Disabilities. [online]. University of Connecticut: The National Research Center on the Gifted and Talented. Avaiable:

http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt/newsletter/fall00/fall002.html

Sacks Oliver (2008): Musicophilia: Tales of Music and the Brain. New York: Knopf Doubleday Publishing Group. ISBN 1400033535.

Scheiber Barbara (2005): Az álmok valóra válnak: Kézikönyv a Williams szindrómás gyerekek szüleinek. Budapest: Magyar Williams szindróma társaság. ISBN 9632190408.

Scheiber Barbara (2002): Fulfilling Dreams: A Handbook for Parents of People with Williams Syndrome. Nashville, Williams Syndrome Association

Tóth-Bakos Anita (2021): Alternatív irányzatok a zenei nevelésben az inklúzió jegyében, avagy, hogyan lehet a zene tényleg mindenkié In: Parlando: A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének zenepedagógiai folyóirata. Budapest: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, 60/6, p. 1-18. ISSN 2063-1979.

Tóth-Bakos Anita, Csehiová Agáta (2016): Music and Brain – Music Training Transfer. INTED 2016 Proceedings: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. USB. WoS. p. 1726-1732. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079

Tóth-Bakos Anita (2022): Zeneoktatás és zeneterápia a komplex fejlesztés jegyében In: Szakképzés-Pedagógiai Tudományos Közlemények: Elmélet - eszmetörténet; Szakképzés – Pedagógia; Hallgatói vizsgálatok - pedagógusképzés. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, p. 151-165. ISSN 2786-1856

Tóth-Bakos Anita (2014): Zenetanulás színesen: a színes kotta módszer magyar nyelvű kiadványai. In: Parlando: A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének zenepedagógiai folyóirata. Budapest: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, 56/3, p. 22-22. ISSN 2063-1979

Megjelent
2024-03-17
Hogyan kell idézni
Tóth-BakosA., & CsehiováA. (2024). A civil szektor helye és szerepe a Williams-szindrómás gyermekek inkluzív oktatásában és fejlesztésében a zenén keresztül (is). Civil Szemle, 21(1), 89-104. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.06
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek