Civil társadalom az EU-hoz való csatlakozás összefüggésében: Montenegró esete

  • Diana-Gabriella Reianu
Kulcsszavak: civil társadalom, Montenegro, kormány, politika alkotás, EU integráció

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy bizonyítékot szolgáltasson a civil társadalom Nyugat-Balkán EU-integrációjában betöltött szerepéről, valamint a politikai döntéshozatali folyamatban való részvételéről, egy Montenegróról szóló esettanulmány segítségével. Esettanulmányként Montenegrót választottuk annak ellenére, hogy Montenegró kicsi állam, viszont jelentős geopolitikai ellentétek metszéspontjában található. A kutatás levélben zajlott 2023 március és május között, a kérdéseket online intéztük különböző montenegrói civil szervezetekhez azzal a céllal, hogy megismerjük a civil társadalom szerepét és szerepvállalását, a civil szervezetek és az állami intézmények kapcsolatát, valamint a civil szervezetek közötti együttműködést. Az elemzés azt mutatja, hogy a civil szervezetek és az állami intézmények között gyenge a kapcsolat, és alacsony a részvétel az általában pro forma politikai döntéshozatali folyamatokban, valamint a civil szervezetek körében magas az elégedetlenség a kormány munkájával kapcsolatban. A civil szféra a tapasztalatok szerint csak nemzetközi támogatásokra számíthat, és ennek a szektornak a fenntarthatósága a jövőben csak a külföldi pályázati felhívások segítségével érhető el.

Hivatkozások

Balkan Civil Society Development Network (2023): Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development, Regional Report: Western Balkans and Turkey 2022, Skopje

City Population (2023): Montenegro, https://www.citypopulation.de/en/montenegro/

Economist Intelligence Unit (2023): Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine, www.eiu.com

European Commission (2010): Commission Opinion on Montenegro’s application for membership of the European Union. Brussels: COM(2010) 670 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0670&from=EN

European Commission (2022a): 2022 Communication on EU Enlargement Policy. Brussels: COM(2022)528 final, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/2022%20Communication%20on%20EU%20Enlargement%20Policy-v3.pdf

European Commission (2022b): Montenegro 2022 Report. Brussels: SWD(2022) 335 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0335&from=EN

European Union External Action (2022): The EU and the Western Balkans: towards a common future, https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-western-balkans-towards-common-future_en

Government of Montenegro (2010): Decision on Establishing the Council for Cooperation between the Government of Montenegro and NGOs. Official Gazette of Montenegro, no. 28/2010. Podgorica

Government of Montenegro (2014): The Strategy for Development of Non-Governmental Organisations in Montenegro 2014-2016. Podgorica: OSCE Mission to Montenegro

Government of Montenegro (2023): NGO. Podgorica. https://www.gov.me/en/article/cooperation-between-the-government-of-montenegro-and-ngos

Hummel, S., Pfirter, L., Roth, J., Strachwitz, R. G. (2020): Understanding Civil Society in Europe: A Foundation for International Cooperation. Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen, https://doi.org/10.17901/AKBP1.12.2020

Jesień, L. (ed.) (2011): The prospects of the EU enlargement to the Western Balkans. Warsaw: PISM Report

Muk S., Uljarević D., Brajović S. (2006): An Assessment of Montenegrin Civil Society. Weak tradition, uncertain future. Podgorica: Center for Development of Non-governmental Organisations (CRNVO), https://www.civicus.org/media/CSI_Montenegro_Country_Report.pdf

Parliament of the Republic of Montenegro (2003a): Law on State Administration. Official Gazette of the Republic of Montenegro, no. 38/2003, Official Gazette of Montenegro, no. 22/2008, 42/2011. Podgorica

Parliament of the Republic of Montenegro (2003b): Law on Local Self-Government. Official Gazette of the Republic of Montenegro, no. 42/2003, 28/2004, 75/2005, 13/2006, Official Gazette of Montenegro, no. 88/2009, 3/2010, 38/2012, 10/2014. Podgorica

Parliament of Montenegro (2011): Law on Non-Governmental Organizations. Official Gazette of Montenegro, no. 39/2011, 37/2017

Reianu, D.G. (2021): EU Enlargement in the Western Balkans: Fabricating Reforms in Public Administration. In The Call for More Europe: Ambitions and Realities. Papers from the Eight International Scientific Conference of the European Studies Department, Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, “Hans Seidel” Foundation, Wilfried Martens Center for European Studies, 169-180

Żornaczuk, T. (ed.) (2014): Civil Society in the EU Integration of the Western Balkans. Warsaw: PISM Report

Megjelent
2024-03-17
Hogyan kell idézni
ReianuD.-G. (2024). Civil társadalom az EU-hoz való csatlakozás összefüggésében: Montenegró esete. Civil Szemle, 21(1), 123-135. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.08
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek