Közösségi erdősítéssel a klímaváltozás ellen?

A békéscsabai Hatvanezer Fa Mozgalom küzdelmei és eredménye

  • Mihály Melinda
Kulcsszavak: klímamozgalom, közösségi erdősítés, keretezés, erőforrás mobilizáció, poitikai lehetőségkultúra

Absztrakt

A klímaválság elleni küzdelemben globális, országos és helyi szinten is kiemelt szerepet kap az erdősítés, amit civil szervezetek, nemzetállamok, nagyvállalatok és transznacionális szervezetek egyaránt a zászlajukra tűztek. Az ország egyik legjobban szervezett fásítási kezdeményezését esettanulmányként vizsgálva e tanulmány célja a klímaválság kontextusában létrejövő helyi szerveződések cselekvőerejének (ágenciájának) jobb megértése, különös tekintettel azok kommunikációjára, döntéshozatalára, erőforrás mobilizációjára és a közügyeket alakító képességükre. A vizsgált szerveződés kommunikációjában (keretezésében) közelebb áll a klímamozgalom mérsékeltebb ágához. Az egyén felelősségét hangsúlyozza a rendszerszintű átalakítással szemben. Szervezeti működésében törekszik a részvételiségre, ám a szervezeti hatékonyság elérése érdekében a döntéshozatal elsődleges terepe az ún. „demokratikus elnökség”, amelyben tisztújítást nem terveznek. Erőforrás mobilizációjában kiemelten épít a széleskörű társadalmi bázisára. A helyi társadalmi beágyazottságának és az online jelenlétének köszönhetően nemcsak önkénteseket képes mozgósítani, hanem pénzügyi erőforrásokra és az ültetéshez szükséges eszközökre és földterületre is szert tesz. Míg a közügyeket helyi szinten a széles társadalmi bázisának köszönhetően hatékonyan alakítja, addig a szerveződés képessége az országos és globális szakpolitika alakítására mérsékelt. Egyrészről a mozgalom helyi fókusza miatt nem céljuk az országos és nemzetközi civil szerveződésekhez való kapcsolódás és az érdekérvényesítés. Másrészről stratégiáik jellemzően együttműködőek, mintsem konfrontatívak.

Hivatkozások

Ádám Zsófia–Lohász Cecília–Mihály Melinda–Molnár Zóra–Rosenfeld Annajuli–Sebály Bernadett–Vass Zsuzsanna–Zsámboki Miklós (2021): Válságból lehetőség - Lehetőségből válság: Szerveződések és önkormányzatok cselekvőképessége a koronavírus-járvány alatt. Budapest: Közélet Iskolája.

Benford, Robert D.–Snow, David A. (2000): Framing processes and social movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, 26., 1., 611–639. https://doi.org/ 10.1146/annurev.soc.26.1.611.

Bennett, W. Lance–Segerberg, Alexandra (2012): The logic of connective action. Information, Communication & Society, 15., 5., 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Baptista, Ana Isabel; Jesudason, Sujatha; Greenberg, Molly; Perovich, Adrienne (2023): Landscape Assessment of the U.S. Environmental Justice Movement: Transformative Strategies for Climate Justice. Environmental Justice 16., 2., 111–117. https://doi.org/10.1089/env.2021.0075.

Biró, Marianna–Révész, A.–Molnár, Zsolt–Horváth, Ferenc (2007): Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary I. The landscape structure and habitat pattern; the fen and alkali vegetation. Acta Botanica Hungarica, 49., 3–4., 267–303.

Blanco, Ismael–Salazar, Yunailis–Bianchi, Iolanda (2020): Urban governance and political change under a radical left government: The case of Barcelona. Journal of Urban Affairs 42.,1., 1–21.

Bua, Adrian–Bussu, Sonia (2021): Between governance‐driven democratisation and democracy‐driven governance: Explaining changes in participatory governance in the case of Barcelona. In European Journal of Political Research 60., 3., 716–737. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12421.

Csepeli György (1993). A poszt-szocializmus gyermekei. Iskolakultúra, 3., 10., 44–46.

della Porta, Donatella (2013): Political opportunity/political opportunity structure. In: Snow, David A.–della Porta, Donatella–Klandermans, Bert–McAdam, Doug (Eds.): The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell (Wiley-Blackwell encyclopedias in social science). 1–7. https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm159

della Porta, Donatella–Parks, Louisa (2014): Framing processes in the climate movement: from climate change to climate justice. In: Dietz, Matthias, Garrelts, Heiko (Eds.): Routledge Handbook of the Climate Change Movement. Hoboken: Taylor and Francis (Routledge International Handbooks), 19–30.

de Moor, Joost–De Vydt, Michiel–Uba, Katrin–Wahlström, Mattias (2021): New kids on the block: taking stock of the recent cycle of climate activism. Social Movement Studies, 20, 5, 619–625. https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1836617.

Frankó Róbert (2022): A Garabonciás erdő. Erdészeti Lapok, 157., 1., 28.

Hawken, Paul (2021): Regeneration: ending the climate crisis in one generation. London: Penguin Books.

Hands, J. (2011): @ is for activism. Dissent, resistance and rebellion in a digital culture. London: Pluto Press.

Hensby, Alexander (2020): Open networks and secret Facebook groups: exploring cycle effects on activists’ social media use in the 2010/11 UK student protests. In: Flesher Fominaya, Cristina, Gillan, Kevin (Eds.): Technology, media and social movements. London: Routledge, 84–96.

Hunt, Scott A.–Benford, Robert D.–Snow, David A. (1994): Identity fields: framing processes and the social construction of movement identities. In: Laraña, Enrique–Johnston, Hank–Gusfield, Joseph R. (Eds.): New Social Movements: from ideology to identity. Philadelphia: Temple University Press, 185–208.

Kovácsné Tyirják K. (2022): Civilek a jövőért: a Hatvanezer Fa Egyesület tevékenysége. Záródolgozat, Műszaki mérnökasszisztens környezetvédelem-vízgazdálkodás specializáció. Budapest: Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar.

Lakoff, George (2004): Don't Think of an Elephant! Know your Values and Frame the Debate: the Essential Guide for Progressives. White River Junction, Vt.: Chelsea Green

Massino, Jill–Penn, Shana (2009): Introduction: gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. In: Penn, Shana–Massino, Jill (Eds.): Gender politics and everyday life in state socialist Eastern and Central Europe. New York: Palgrave Macmillan US, 1–10.

Meyer, D. S. (2004): Protest and political opportunities. Annual Review of Sociology, 30., 1., 125–145. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110545.

McCarthy, John D., Zald, Mayer N. (1977): Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology, 82., 6., 1212–1241. https://www.jstor.org/stable/2777934

Mikecz Dániel (2019): A zöld, környezetvédő gondolat hallgatói megítélése In Szabó Andrea és Susánszky Pál–Oross, Dániel (Szerk.): Mások vagy ugyanolyanok? Belvedere könyvek. Belvedere Meridionale. 275-294.

Mikecz, Dániel (2023): A politikai ökológia megjelenése Magyarországon: elmélet és mozgalmi gyakorlat. In: Kádár-rendszerválság. Hungaria Aeterna. Századvég Kiadó, Budapest, 269-287. ISBN 978-615-6436-23-8

Sebály Bernadett (2020): Társadalmi mozgalmak és szakpolitikai változások. Esettanulmány az ápolási díjról Magyarországon. Budpest: CEU, researchgate.net, http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21426.43202

Simsek, Elif Tugba (2023): New Cooperatives Based on the Solidarity Economy insights from Hungary. Doktori disszertáció. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola

Szabo John (2022): Energy transition or transformation? Power and politics in the European natural gas industry’s trasformismo. Energy Research & Social Science, 84, 102391. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102391.

Szilágyi Anna (2019): Miért gondolunk az elefántra? Goethe-Institut Budapest https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/sup/klt/21483237.html (2023.12.19.)

Tormos‐Aponte, Fernando–García‐López, Gustavo A. (2018): Polycentric struggles: The experience of the global climate justice movement. In Environmental Policy and Governance 28., 4., 284–294. https://doi.org/10.1002/eet.1815.

Tölgyesi Csaba–Török Péter–Hábenczyus Alida Anna–Bátori Zoltán–Valkó Orsolya–Deák Balázs–Tóthmérész Béla–Erdős László–Kelemen András (2020): Underground deserts below fertility islands? Woody species desiccate lower soil layers in sandy drylands. Ecography, 43., 6., 848–859. https://doi.org/10.1111/ecog.04906

Tramel, Salena (2016): The road through Paris: Climate change, carbon, and the political dynamics of convergence. Globalizations, 13., 6., 960–969. https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1173376

Wahlström, Mattias–Wennerhag, Magnus–Rootes, Christopher (2013): Framing “the climate issue”: Patterns of participation and prognostic frames among climate summit protestors. Global Environmental Politics, 13, 4, 101–122. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00200

Warren, Mark E. (2014). Governance-driven democratization. In Steven Griggs, Aletta J. Norval & Hendrik Wagenaar (Eds), Practices of freedom: Decentered governance, conflict and democratic participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 38–60. https://doi.org/10.1017/CBO9781107296954

Megjelent
2024-03-19
Hogyan kell idézni
MihályM. (2024). Közösségi erdősítéssel a klímaváltozás ellen? : A békéscsabai Hatvanezer Fa Mozgalom küzdelmei és eredménye. Civil Szemle, 21(1), 49-69. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.04
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek