Mennyire vonzó munkahely a nonprofit szektor a fiatalok számára?

  • Szabó-Bálint Brigitta
  • Venczel-Szakó Tímea
  • Pótó Judit
  • Sipos Norbert
Kulcsszavak: nonprofit szektor, egyetemisták, karriercélok, karrierorientáció, karriertervek

Absztrakt

Tanulmányunk célja a hallgatók karrierterveinek és munkavállalói elképzeléseinek bemutatása, kiemelve a nonprofit szféra jellegzetességeit. Kutatási kérdésünk, hogy a fiatalok számára mennyire vonzó munkahely a nonprofit szektor, továbbá, hogy észlelhető-e különbség a karriertervek, munkavállalói elképzelések tekintetében a nonprofit-, verseny-, illetve állami szférát preferálók körében. A kutatás során a Pécsi Tudományegyetem minden aktív hallgatói státuszú hallgatót megkérdeztünk minden képzési szinten. Összesen 886 fő válaszolt a 20 331 fős alapsokaságból. A karriertervek esetében csak a nappali tagozaton tanuló, magyar állampolgárságú hallgatók karrierterveit elemeztük. Ebből adódóan változott az alapsokaság és a mintanagyság is, összesen 631 fő válaszait vizsgáltuk a 11 887 fős alapsokaságból, ami 5,3%-os mintanagyságot eredményezett. Elemzéseink során eredményként azt találtuk, hogy a megkérdezett hallgatók csupán 10%-a szeretne a nonprofit szférában elhelyezkedni, azonban a nonprofit szférában tapasztalatot gyűjtők közel harmada szívesen dolgozna továbbra is itt. A nonprofit szektornál a függetlenség, a szolgálatkészség, mint karrierorientáció jóval erőteljesebb igényként jelentkezik. A vezetői kompetenciák legkevésbé a nonprofit szektorban azonosíthatók. Megállapításaink szerint a nonprofit szervezeteknek már a felsőfokú tanulmányok alatt meg kellene célozni a hallgatókat, hogy a pozitív tapasztalás révén növeljék az ebben a szektorban való későbbi elhelyezkedési szándékot.

Hivatkozások

Arthur, Michael B. (1994): The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry, Journal of Organizational Behavior, 15., (4.), pp. 295–306.

Bácsné Bába Éva (2006): Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához. Agrártudományi közlemények, 2006/20, Különszám, pp. 24−32.

Bitter Janka–Molnár Krisztina–Siba Balázs–Visontai Kovách Dalma (2012): ÉLEN-JÁRÓK Kvalitatív kutatás a vezetői identitásról: forrásoktól a cselekvőképességig. Civil Szemle, 2012. 9(2), pp. 25-42.

Csehné Papp Imola (2016): Elvárások és realitások a munka világában. Taylor: gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (8) 2. pp. 5-10.

DeFillippi, Robert J.–Arthur, Michael B. (1996): Boundaryless contexts and careers: A competency-based perspective, In: Arthur, Michael B. – Rousseau, Denise M. (Eds.): The boundaryless career, New York: Oxford University Press, pp. 116–131.

De Vos, Ans–Soens, Nele (2008): Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, Vol. 73., (3.), pp. 449-456.

Fényes Hajnalka–Mohácsi Márta–Pusztai Gabriella (2021): Belépéskori és tanulmányok alatti karriertudatosság a felsőoktatásban. Civil Szemle, 69., (4.), pp. 93-111.

Gergely Éva–Hágen István Zsombor–Pierog Anita (2016): Munkaérték és karrierhorgony – egyetemisták körében végzett felmérés eredményei. ACTA CAROLUS ROBERTUS 2062-8269 6., (2.), pp. 162-178.

Holland, John L. (1973): Making vocational choices: a theory of careers, New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Koncz Katalin (2013): Karriermenedzsment. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Koncz Katalin (2004): Karriermenedzsment. Budapest: Aula Kiadó.

Kovács Kocsis Zsófia–Kovács Klára–Nataliia Varha –Nataliia Nikon–Bohdanna Hvozdetsk (2021): Felsőoktatási hallgatók munkavállalása és migrációs tervei egy nemzetközi összehasonlítás tükrében. Civil Szemle, 2021. ksz. pp. 185–203.

Lazarova, Mila–Cerdin, Jean-Luc–Liao, Yuan (2014): The Internationalism Career Anchor. International Studies of Management & Organization, 44., (2.), pp. 9-33. http://dx.doi.org/10.2753/IMO0020-8825440201

Markos Valéria (2018): Az önkéntes és fizetett munkát végző hallgatók családi hátterének és munkaérték preferenciáinak vizsgálata. PedActa, 8. (2.) pp. 1–16

Nárai Márta (2008): A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében – A nyugat-dunántúli nonprofit szektor helyzetfeltárása. Doktori disszertáció. ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Doktori Iskola, Győr–Budapest

Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Schein, Edgar H. (1996): Career Anchors Revisited: Implications for Career Development in the 21st Century. The Academy of Management Executive (1993-2005), 10., (4.), Careers in the 21st Century (Nov., 1996), pp. 80-88.

Schein, Edgar H. (1978): Career dynamics: Matching individual and organizational needs. MA: Addison-Wesley, Boston

Super, Donald E. (1973): The career development inventory. British Journal of Guidance and Counselling.

Suutari, Vesa–Taka, Milla (2004): Career Anchors of Managers with Global Careers. Journal of Management Development, 23(9), pp. 833–847.

Megjelent
2024-03-17
Hogyan kell idézni
Szabó-BálintB., Venczel-SzakóT., PótóJ., & SiposN. (2024). Mennyire vonzó munkahely a nonprofit szektor a fiatalok számára? . Civil Szemle, 21(1), 23-38. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.02
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek