Trauma és fenntarthatóság

A planetáris korlátokat átlépő társadalmi szerveződés ökopszichológiai és ökofeminista vizsgálata

  • Ijjas Flóra
Kulcsszavak: Szociális dominancia, fenntarthatóság, trauma, reprodukciós munka, patriarchatus, planetáris korlátok

Absztrakt

A tanulmány a jelenkori, legjelentősebb környezetvédelmi problémák hátterében álló, társadalmi jelenségeket vizsgálja. Ehhez két értelmezési keretet használ: egy ökofeminista társadalomelméleti kritikait és egy ökopszichológiait. Módszere a témákban megjelent szakirodalmak lényegi mondanivalójának bemutatása és az azok között levő összefüggések feltárása logikai érvelés segítségével. Fő következtetése, hogy a társadalmakban jelen lévő hatalmi különbségekkel való visszaélések egyensúlytalan viszonyokat hoznak létre, melyek egyúttal hozzájárulnak a környezeti problémák létrejöttéhez. Ezt mutatják a nem emberi természet és a sérülékeny társadalmi csoportok kizsákmányolásának összefüggései és magát a rendszert működtető pszichoszociális okok. A környezeti problémák tehát tulajdonképpen a társadalom pszichopatológiájának tünetegyüttesei. A tanulmány végén szerző javaslatokat tesz az egyén és a társadalom gyógyulásának támogatására, ami a planetáris korlátok átlépésének visszafordításához, illetve megelőzéséhez szükséges.

Hivatkozások

Albrecht, G. (2011): Chronic environmental change: Emerging 'psychoterratic' syndromes. In. Weissbecker, I. (Ed.): Climate change and human well-being: Global challenges and opportunities, Springer Science and Business Media, 43-56. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9742-5_3

Bateson, G.- Jackson, D.- Haley, J.- Weakland, J. (1956): Towards a theory of schizophrenia. Behavioral Science, 1, 251–264.

Branney, P.- White, A. (2008): Big boys don't cry: Depression and men. Advances in Psychiatric Treatment, 14(4), 256-262. https://doi.org/10.1192/apt.bp.106.003467

Bednarek, S. (2021): Climate change, fragmentation and collective trauma. Bridging the divided stories we live by, Journal of Social Work Practice, 35., 1., 5-17, https://doi.org/10.1080/02650533.2020.1821179

Csíkszentmihályi, M. (2007): A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, Budapest

Courtwright, D. T. (2019): The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv253f7rn

Cervinka R.- Röderer K.- Hefler E. (2012): Are nature lovers happy? On various indicators of well-being and connectedness with nature. Journal Of Health Psychology, 17., 3., 379-88 https://doi.org/10.1177/1359105311416873

Fischer, J. (2017): Healing the fragmented selves of trauma survivors. Overcoming internal selfalienation. Routledge.

Green J. (2017): Making Space for Indigenous Feminism, 2nd ed.; Fernwood Publishing: Halifax, NS, Canada, 2017. ISBN 978-1-55266-883-2.

Glendinning, C. (1990): When Technology Wounds, Morrow, New York

Glendinning, C. (1994): My name is Chellis and I’m in recovery from western civilization. Boston, MA: Shambhala.

Headrick, D. (1981): The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century. Oxford University Press.

Headrick, D. (2010): Power over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present. Princeton University Press.

Herman, J. (1997): Trauma and recovery, Basic Books, New York, ISBN: 0465087302

Howell, A.- Dopko, R.- Passmore, H.- Buro, K. (2011): Nature connectedness: Associations with well being and mindfulness. Personality And Individual Differences, 51., 2., 166-171. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.037

Jung, C. G. (1980): Psychology and Alchemy (2nd ed.). Collected Works of C. G. Jung. Routledge.

Jung, C. G.- Jaffe, A. (1995): Memories, dreams, reflections. Fontana Press.

Katz, C. (2008): Bad elements: Katrina and the scoured landscape of social reproduction. Gend. Place Cult. 15, 15–29. https://doi.org/10.1080/09663690701817485

Katz, C.- Kirby, A. (1991): In the Nature of Things: The Environment and Everyday Life. Trans. Inst. Br. Geogr. 16, 259–271.

Koestler, A. (1967): The Ghost in the Machine (1990 reprint ed.). Penguin Group. ISBN 0-14-019192-5.

Kronlid, D. (2003): Ecofeminism and environmental ethics, An Analysis of Ecofeminist Ethical Theory, Uppsala 2003, Dissertation for the Degree of Doctor of Theology in Ethics Presented at Uppsala University 2003

Kruse, L.- Graumann, C. (1996): Ökologische Psychologie, Psychologie Verl. Union, Weinheim

Lazarus, R.- Folkmann, S. (1984): Stress, appraisal and coping, Springer, New York

Lembke, A (2022) Dopaminkorszak, Libri, Budapest

Litz, B.- Stein, N.- Delaney, E.- Lebowitz, L.- Nash, W.- Silva, C.- Maguen, S. (2009): Moral injury and moral repair in war veterans: A preliminary model and intervention strategy. Clinical Psychology Review 29., 695-706

Macy, J.- Young Brown M. (1998): Coming Back to Life: Practice to Reconnect Our Lives, Our World, New Society Publishers

Maguen, S.- Litz, B. (2012): Moral Injury in Veterans of War. PTSD Research Quarterly 23., 1., 1-6

Malm, A.– Hornborg, A. (2014): The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative. The Anthropocene Review, Vol. 1., No. 1.: 62–69. In: Andreas Malm és Alf Hornborg: Emberi tényező? Az antropocén-narratíva kritikája, 25. szám – Klímaváltozás és kapitalizmus | Fordulat. Fordította: Csorba Géza és Nagy Klára Az eredetivel egybevetette: Fabók Márton

Máté, G.- Máté, D. (2022): Normális vagy - Trauma, betegség és gyógyulás mérgező világunkban, Open books

Maté, G. (2009): In the realm of hungry ghosts: Close encounters with addiction. Toronto: Vintage Canada.

McMahon, M. (1997): From the ground up: Ecofeminism and ecological economics. Ecol. Econ. 20, 163–173. pp. 168, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(96)00026-2

Mayer, F.- Frantz, C. (2004): The connectedness to nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with nature. Journal Of Environmental Psychology, 24., 4., 503-515. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2004.10.001

Merchant, C., (1996): Ecofeminism and Feminist Theory, Diamond & Orenstein.

Persson, L.- Carney Almroth, BM.- Collins, CD.- Cornell, S.- de Wit, CA.- Diamond, ML.- Fantke, P.- Hassellöv, M.- MacLeod, M.- Ryberg, MW.- Søgaard Jørgensen, P.- Villarrubia-Gómez, P.- Wang Z.- Hauschild, MZ. (2022): Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. Environ Sci Technol. 56., 3., 1510-1521. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158.

Plumwood, V. (1988): Women, humanity and nature. Radical Philosophy, 48, 16–24, reprinted in S. Sayers, P. Osborne (eds.). Feminism, Socialism and Philosophy: A Radical Philosophy Reader. London: Routledge, 1990.

Plumwood, V. (1986): Ecofeminism: An Overview and Discussion of Positions and Arguments. Australasian Journal of Philosophy, 64., 1., 120–138. https://doi.org/10.1080/00048402.1986.9755430

Plumwood, V. (1991): Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism. Hypatia, 6., 1., 3–27. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1991.tb00206.x JSTOR 3810030

Pukánszky, B.I. (2018): Gyermekkép és nevelés: Felfogások a gyermekről és a nevelésről a pedagógia történetében. Komárom 2018. ISBN 978-80-8122-290-0. pp 136

Ruder, S.- Sanniti, S. (2019): Transcending the Learned Ignorance of Predatory Ontologies: A Research Agenda for an Ecofeminist-Informed Ecological Economics. Sustainability. 11. 2019. https://doi.org/10.3390/su11051479

Rutschky, K. (1988): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung. Ullstein Sachbuch, Frankfurt (Main).

Salleh, A. (1998): Working with Nature: Reciprocity or Control? In Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology, Pearson Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, USA

Salleh, A. (2010): From „Metabolic Rift” to „Metabolic Value”: Reflections on Environmental Sociology and the Alternative Globalization Movement”. Organization & Environment, 23., 2., 205–219.

Salleh, A. (2017): Ecofeminism. In Spash, C.L. (ed.). Routledge Handbook of Ecological. Economics: Nature and Society, 48-56. Abingdon: Routledge.

Satterthwaite, D. (2009): The Implications of Population Growth and Urbanization for Climate Change. In: Environment & Urbanization, 21., 2., 545–567.

Shepard, P. (1982): Nature and Madness, Study In: Roszak, T. (eds.) Ecopsychology, Sierra Club Books, San Francisco, 1995, 32-40

Shepard, P. (1973): The tender carnivore and the sacred game. New York, NY: Scribners.

Sidanius, J.- Pratto, F. (2012): Social dominance theory. (Vols. 1-2). SAGE Publications Ltd.

https://dx.doi.org/10.4135/9781446249222

Sidanius, J.- Pratto, F.- van Laar, C.- Levin, S. (2004): Social Dominance Theory: Its Agenda and Method. Political Psychology, 25., 6., 845–880. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1467-9221.2004.00401.x

Steffen, W.- Richardson, K.- Rockstrom, J.- Cornell, S. E.- Fetzer, I.- Bennett, E. M.- Biggs, R.- Carpenter, S. R.- de Vries, W.- de Wit, C. A.- Folke, C.- Gerten, D.- Heinke, J.- Mace, G. M.- Persson, L. M.- Ramanathan, V.- Reyers, B.- Sorlin, S. (2015): Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet. Science 2015, 347., 6223., 1259855– 1259855, https://doi.org/10.1126/science.1259855

Teilhard De Chardin, P. (1980): Az emberi jelenség. Gondolat Könyvkiadó

van der Kolk, B. (2015): The Body Keeps the Score, Penguin Books

von Werlhof, C. (2007): No Critique of Capitalism Without a Critique of Patriarchy! Why the Left Is No Alternative, Capitalism Nature Socialism, 18., 1., 13-27, https://doi.org/10.1080/10455750601164600

Waring, M. (2018): Still Counting: Wellbeing, Women's Work and Policy-making, Bridget Williams Books. ISBN 1988545501, 9781988545509

Weyler, R. (2019): Ecological Trauma and Common Addiction Retrieved 6 March 2023, from https://www.rexweyler.ca/ecologue/2019/6/11/ecological-trauma-and-common-addiction

Megjelent
2024-03-17
Hogyan kell idézni
IjjasF. (2024). Trauma és fenntarthatóság: A planetáris korlátokat átlépő társadalmi szerveződés ökopszichológiai és ökofeminista vizsgálata. Civil Szemle, 21(1), 7-22. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.01
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek