Disfluencies and disfluency clusters in cluttered,stuttered and typical speech

  • Judit Bóna ELTE BTK Fonetikai Tanszék

Absztrakt

A spontán beszédben megjelenő megakadások állhatnak önmagukban vagy klasztert alkothatnak más megakadásokkal. Megakadásklaszternek nevezzük azokat az eseteket, amikor ugyanazon szón vagy két egymást követő szón több megakadás fordul elő. A jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy mi- lyen különbségek vannak a magukban megjelenő és a klaszterben megjelenő megakadások gyakoriságában és típusaiban a hadaró, a dadogó és a tipikus beszélők között. Elemeztem azt is, hogy milyen gyakorisággal jelennek meg a komplex megakadásklaszterek, amelyek több mint 2 megakadás együttes megjelenéséből állnak.

Az eredmények azt mutatják, hogy a legnagyobb különbséget a megakadá- sok típus szerinti gyakoriságában a tipikus beszélők és a dadogók között ta- láljuk. A tipikus beszélők és a hadarók között nem volt különbség a megaka- dások gyakoriságában, csak egyes típusaiban. A dadogók és a hadarók szigni- fikánsan több komplex megakadást produkáltak, mint a tipikus beszélők.

Megjelent
2018-05-17
Rovat
Tanulmányok