A Covid-19-elleni védőoltással kapcsolatos magatartás együtt élő párok körében: egy online kérdőíves vizsgálat eredményei

Kulcsszavak: társas befolyás, Covid-19, vakcináció, párkapcsolat, homogenitás

Absztrakt

Bevezetés: A Covid-19-elleni oltóanyaggal kapcsolatos bizonytalanság klasztereződést mutat, amely mögött társadalmi-strukturális hatások és a társas befolyás jelensége állhat. A társas befolyás egyik kiemelt szereplője a partner. A párkapcsolati szintű vakcinációs homogenitás mértékéről és a homogén oltott és a homogén oltatlan párokról keveset tudunk, ezért vizsgálatunk célkitűzése ezek feltárása volt magyar populáción.

Módszertan: Az elemzett adatok egy hazai, keresztmetszeti, online felmérésből származnak, amely 2022. november 15–26. között zajlott. A vizsgálat megfigyelési egysége az egyén volt, az elemzési egysége a párkapcsolat. A pár két tagjának a Covid-19-elleni védőoltással kapcsolatos magatartása, valamint szociodemográfiai változók kerültek bevonásra. Kereszttábla-elemzést és bináris logisztikus regressziót alkalmaztunk.

Eredmények: 654 felnőtt pár került a mintába. A homogén magatartású párok aránya 88,5% (95% MT 86,0%–91,0%) volt, amely közepes mértékben (z=10,5; p<E-16; Cohen-H=0,6) nagyobb, mintha a felek egymástól függetlenül viselkedtek volna. A pár együttélésének időtartama és a pár iskolai végzettsége összefüggött a homogenitással. A független eloszláshoz képest nagy mértékű (Cohen-H=0,84) többlet volt homogén oltást visszautasító párokból. Az oltást visszautasító párok nagyobb eséllyel élnek vidéken, alacsonyabb iskolai végzettségűek és rövidebb ideje élnek együtt az oltott párokhoz képest.

Következtetések: Eredményeink alapján a párkapcsolatban élő Covid-19-elleni védőoltást visszautasítók körében párkapcsolati szintű egészségfejlesztési intervenciók pilot-jellegű vizsgálata javasolható.

Megjelent
2023-07-03
Hogyan kell idézni
BrysZ., PénzesM., & AlbertF. (2023). A Covid-19-elleni védőoltással kapcsolatos magatartás együtt élő párok körében: egy online kérdőíves vizsgálat eredményei. Szociológiai Szemle, 33(2), 81-97. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2023.2.4
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok