Klímaaggodalom és környezettudatos cselekvés a bizalom tükrében

  • Bodor Ákos Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
  • Grünhut Zoltán Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
  • Varjú Viktor Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Kulcsszavak: bizalom, klímaaggodalom, környezettudatosság, kérdőíves kutatás

Absztrakt

A klímaváltozás ma az egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kérdés. Az egyéni motivációk feltárásakor a kutatók számtalan összetevőt vizsgálnak, többek között a bizalom szerepét. Az eddigi empirikus eredmények alapján a szakirodalom nem egységes a bizalom és a környezettudatosság összefüggésének erősségét illetően. Jelen tanulmány egy nagymintás, reprezentatív, saját fejlesztésű változókat tartalmazó lekérdezés segítségével kíván választ adni arra a kérdésre, hogy az egyén bizalma mennyiben mozdítja elő az adott illető klímatudatos cselekvését. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók nagy része nem tekinthető környezettudatos cselekvőnek, annak ellenére sem, hogy mindeközben aggódnak a klímaváltozás miatt. Többségük bizalmatlan embertársaival szemben, azt gondolják tehát, hogy másoknak nem kifejezetten fontos a klímavédelem, illetve a klímaváltozás elleni cselekvés. Az elemzések során felállított modellekből levonható egyik legfontosabb következtetése az írásnak az, hogy a bizalom összefüggésben áll mind a környezettudatos/klímatudatos cselekvéssel, mind a cselekvési szándékkal, vagyis a bizalom előmozdítja a klímaváltozással kapcsolatos tudatos gondolkodást és cselekvést, míg a bizalmatlanság hátráltatja mindezt.

Megjelent
2023-12-13
Hogyan kell idézni
Bodor Ákos, GrünhutZ., & VarjúV. (2023). Klímaaggodalom és környezettudatos cselekvés a bizalom tükrében. Szociológiai Szemle, 33(4), 4-23. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2023.4.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok