Párok politikai homofíliája és ennek hatása a pár jóllétére Magyarországon

  • Ádám Stefkovics Társadalomtudományi Kutatóközpont
  • Endre Sik Társadalomtudományi Kutatóközpont
Kulcsszavak: politikai homofília, identitás, részvétel, boldogság

Absztrakt

A hamis közhelyek egyike lehet, hogy „az ellentétek vonzzák egymást”. A politikai homofília szakirodalma alapján inkább az várható, hogy a párkapcsolatokban a párok tagjainak politikai identitása és magatartása hasonló, ami jól visszavezethető pszichológiai törvényszerűségekre. Keveset tudunk azonban arról, hogy a politikai homofíliának van-e pozitív hatása a párkapcsolatokra vagy az egyének jóllétére. Tanulmányunk a magyarországi párok politikai identitásában és viselkedésében tapasztalt különbözőségek kialakulásának folyamatát és ennek a párok egyéni és „páros” boldogságára gyakorolt hatásait vizsgálja. Adatforrásunk a KSH Háztartási költségvetési és életkörülmény 2015-ös adatfelvétele. Elsőként logisztikus regressziós modellekkel tártuk fel az identitás (bizalom)- és a különböző politikai részvétel alapú homofíliát alakító tényezőket, majd ezen politikai homofília változók hatását vizsgáltuk a boldogságra többszintű modellekkel. Az eredmények azt mutatják, hogy mind az identitás-, mind a részvételi politikai homofília gyakori a párok között, ám nem általános. A házasság, a végzettség és a lakóhely bizonyultak a politikai homofíliát determináló legfontosabb faktoroknak. A részvételi politikai homofília pozitív hatással van a párok tagjainak boldogságára, vélhetőleg azért, mert a politikailag homofil párok sikeresebben kerülik el a politikai konfliktusokat, és ritkábbak köztük azok az értékbeli nézetkülönbségek, amelyek fontos kérdésekben (például a gyermeknevelés során) problémákat okozhatnak.

Megjelent
2023-05-15
Hogyan kell idézni
Stefkovics Ádám, & SikE. (2023). Párok politikai homofíliája és ennek hatása a pár jóllétére Magyarországon. Szociológiai Szemle, 33(1), 6-29. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2023.1.2
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok