Új rendszerkialakítás a kistelepülések egyes szennyvízkezelési problémáinak megoldására

  • Kálmán Buzás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Kulcsszavak: Üzemeltetés biztonság, új agglomerációk, ÜHG emisszió, alajvízkutak, közegészségügyi kockázat

Absztrakt

A Városi szennyvíztisztításról szóló (91/271/EEC) irányelv módosítására új tervezet készült, ami érinti a kistelepülési kört is. Az agglomerációs határ 1000 LE-re csökken és korlátozottá válnak az egyedi szennyvízkezelés lehetőségei is, előtérbe helyezve a csatornázásos megoldást. A csatornarendszer módosítása, az ingatlanok oldómedence közbeiktatásával történő csatlakoztatása a hálózathoz csekély beruházási költségtöbblettel, a hagyományosnál kedvezőbb üzemeltetési körülményeket teremt ebben a települési méretkategóriában. Eltömődés és feliszapolódás veszélye nélkül alkalmazhatók kisebb átmérőjű csövek is. Az oldómedencék ebben a rendszerben a decentralizált mechanikai szennyvíztisztítást valósítják meg, ami elkerülhetővé teszi a hálózati végponton kialakított kis szennyvíztisztító telepen az állandó üzemeltetői munkaerő jelenlétét távfelügyelet és -irányítás kiépítése esetén. Különösen előnyös és nagyfokú üzembiztonságot eredményez a rendszer olyan megoldásoknál, melyekben a tisztítást természetközeli eljárás biztosítja. Ezek gyenge tisztítási hatékonyságát a legtöbb esetben a rossz, vagy a hiányzó mechanikai előtisztítás okozza. Az oldómedencék beiktatása évente 0,063 tonna CO2e/fő ÜHG kibocsátással jár. Ez azonban nem tekinthető teljes egészében a hagyományos csatornázáshoz képest jelentkező növekménynek, mivel a hosszú tartózkodási idővel rendelkező, hagyományos kistelepülési csatornarendszerekben is keletkezik ÜHG emisszió. A csatornázási rendszer módosítása kizárja a közegészségügyi kockázat növekedését, ami az egyedi megoldások és a szabaddá tett kútlétesítés miatt keletkezik.

Információk a szerzőről

Kálmán Buzás, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

BUZÁS KÁLMÁN okleveles építőmérnök (1972), egyetemi doktor (1983), PhD (2009). Négy évtizedes egyetemi oktatói munkája (BME, Építőmérnöki Kar) a városi víziközmű rendszerekhez kapcsolódik. Címzetes egyetemi tanáraként jelenleg is részt vesz a szakmérnök képzésben. Kutatási tevékenysége fő irányát a kistelepülések decentralizált szennyvízkezelése mellett a városi hidrológiai rendszerek, a lefolyás-szabályozás és a csapadékvíz gazdálkodás képezi, melynek műszaki-tervezési és környezetvédelmi vonatkozásaival egyaránt foglalkozik. Kutatási eredményeit referált folyóiratcikkek, 2 könyv, számos nemzetközi és hazai konferenciakiadványban megjelent publikáció, továbbá mintegy 100 kutatási és műszaki szakértői jelentés, 1 jegyzet, 2 tankönyv és műszaki irányelv, valamint 1 szabadalom fémjelzi.

Hivatkozások

Buzás K. (2015). Vízgyűjtőgazdálkodási Terv-2015, 8-7 Melléklet: A településszintű, programszerű szennyvízkezelés kistelepüléseken.

DAT (2011). Pathogenic Microorganisms and Viruses in Groundwater., Acatech Materialen-Nr. 6., Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

IPCC (1996). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories https://www.ipcc.ch/report/revised-1996-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

OVF adatbázis - Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer https://oaf.vizugy.hu/login-vk

The European Green Deal (2020). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, The European Green Deal.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

U.S. EPA (2009). Inventory of greenhouse gas emissions and sinks: 1990-2007., EPA 430-R-09-004, U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC.

/271/EEC irányelv (1991). Városi szennyvíztisztításról szóló irányelv

/1996. (V. 22.) Kormány rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról, A vízjogi engedély módosítása, visszavonása és a tevékenység szüneteltetése

/0345/COD Procedure (2022). Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning urban wastewater treatment, COM (2022) 541 final

Megjelent
2024-04-21
Hogyan kell idézni
BuzásK. (2024). Új rendszerkialakítás a kistelepülések egyes szennyvízkezelési problémáinak megoldására . Hidrológiai Közlöny, 104(2/HU), 43-49. https://doi.org/10.59258/hk.15660
Rovat
Tudományos közlemények