Szerkesztőbizottság

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG 2023. március.

Szerkesztőbizottság elnöke

Szöllősi-Nagy Andrása műszaki tudományok doktora, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Víz- és Környezetpolitikai Tanszék, egyetemi tanár

Szerkesztőbizottság tagjai

Ács Éva – MTA doktora, a biológiai tudomány kandidátusa, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Vízellátás és Csatornázás Tanszék, kutatóprofesszor

Bakonyi Péter – PhD, az MTA köztestületének tagja

Baranyai Gábor – PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Víz- és Környezetpolitikai Tanszék, adjunktus

Baross Károly – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Területi Vízgazdálkodási Tanszék, címzetes egyetemi docens

Bíró Tibor – PhD, az MTA köztestületének tagja, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Vízépítési Tanszék, egyetemi docens, megbízott tanszékvezető, dékán

Bozán Csaba – PhD, az MTA köztestületének tagja, a MATE Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpontjának vezetője

Csörnyei Géza – Fővárosi Vízművek vezérigazgatója

Engi Zsuzsanna – PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Területi Vízgazdálkodási Tanszék, adjunktus

Fehér János – PhD, Debreceni Egyetem, címzetes egyetemi tanár

Fejér László – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Területi Vízgazdálkodási Tanszék, címzetes egyetemi docens

Gayer József – PhD, az MTA köztestületének tagja

Hajnal Géza – PhD, az MTA köztestületének tagja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, egyetemi docens

Honti Márk – PhD, az MTA köztestületének tagja, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék BME / ÉMK VKKT, ELKH-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport BME / ÉMK / VVT.

Ijjas István – a műszaki tudomány kandidátusa, az MTA köztestületének tagja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, professor emeritus

Józsa János – az MTA rendes tagja, az MTA doktora, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, egyetemi tanár

Kerekesné Steindl Zsuzsanna – PhD

Kling Zoltán – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Területi Vízgazdálkodási Tanszék, címzetes egyetemi docens, a BM Vízügyi Koordinációs Főosztály főosztályvezetője

Konecsny Károly – PhD, az MTA köztestületének tagja

Koris Kálmán – Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék, címzetes egyetemi docens

Kovács Sándora műszaki tudomány kandidátusa, az MTA köztestületének tagja, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Területi Vízgazdálkodási Tanszék, címzetes egyetemi docens

Licskó István – PhD, Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, címzetes egyetemi tanár

Major Veronika – dr. tech., a Magyar Víz- és Szennyvíztechnológiai Szövetség alelnöke

Melicz Zoltán – PhD, az MTA köztestületének tagja, egyetemi docens Gödöllői Szent István Egyetem

Nagy László – PhD, az MTA köztestületének tagja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék, docens

Rákosi Judit – PhD, közgazdász, ÖKO Zrt.

Rátky István – PhD, az MTA köztestületének tagja, a BME nyug. egyetemi docense

Román Pál – PhD, az FCsM Kutatás-Fejlesztési Igazgatója

Szilágyi Ferenc – PhD, Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, címzetes egyetemi tanár, Professzor Emeritus

Szlávik Lajos – PhD, az MTA köztestületének tagja, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Területi Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi magántanára

Szűcs Péter – az MTA doktora, Miskolci Egyetem, Víz- És Környezetgazdálkodási Intézet- és Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár, rektorhelyettes

Tamás János – az MTA doktora, az MTA köztestületének tagja, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet, egyetemi tanár

Ungvári Gábor – PhD, kutató főmunkatárs, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Vízgazdasági Csoportjának tagja

Főszerkesztő

Major Veronika – dr. tech., a Magyar Víz- és Szennyvíztechnológiai Szövetség alelnöke

Főszerkesztő-helyettes és olvasószerkesztő

Konecsny Károly – PhD, az MTA köztestületének tagja

Szakszerkesztők

Ács Éva – MTA doktora, a biológiai tudomány kandidátusa, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Víztudományi Kar, Vízellátás és Csatornázás Tanszék, kutatóprofesszor

Nagy László – PhD, az MTA köztestületének tagja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék, docens