Információk

A Hidrológiai Közlöny a Magyar Hidrológiai Társaság 1921-től folyamatosan megjelenő magyar nyelvű, ám angol címet, összefoglalót, táblázat- és ábrafeliratot is tartalmazó folyóirata. A kiadvány egyike Európa legrégibb víz tudományokkal foglakozó szakmai lapjainak. A folyóirat a vízzel, a vízgazdálkodással kapcsolatos releváns mérnöki, természettudományi és szakjogi területekről közöl cikkeket. Évente 4 számot, esetenként tematikus különszámot jelentet meg. A folyóirat lektorált.
A folyóirat cikkei szabadon hozzáférhetőek (open access). 2023 óta a lap CrossRef DOI azonosítóval rendelkezik. A cikkeket a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) indexeli, és a REAL repozitórium archiválja. A teljes kötetek a REAL-J repozitóriumban kerülnek archiválásra.

Kiadó

Magyar Hidrológiai Társaság

1091 Budapest, Üllői út 25. IV. em.

Tel: +36-(1)-201-7655

Fax: +36-(1)-202-7244

E-mail: titkarsag@hidrologia.hu

Honlap: www.hidrologia.hu

A Kiadó képviselője: Szlávik Lajos, a

Magyar Hidrológiai Társaság elnöke

Főszerkesztő

Major Veronika

E-mail: hk@hidrologia.hu  

Archiválási politika

A Hidrológiai Közlöny Szerkesztőbizottsága az 1921-ben indult tudományos folyóirat tudományos és tudománytörténeti értékeinek megőrzése érdekében az alábbi archiválási irányelveket tartja mérvadónak:

  1. Az archivált tudományos adatbázishoz a szabad hozzáférés az alábbiaknak megfelelően lehetséges:
  • A Hidrológiai Közlöny állománya 1921-től a 2018. évi utolsó számmal bezárólag kereshető hasonmás formátumban elérhető:

        https://library.hungaricana.hu/hu/collection/vizugy_HidrologiaiKozlony/  

  • A Hidrológiai Közlöny lapszámai 2019-től  megtalálhatóak:

        http://www.hidrologia.hu/mht/index.php?option=com_content&task=view&id=819&Itemid=209  

  1. A szerző(k) nevét, ORCID azonosítószámát, intézményi affiliációját és email elérhetőségét a folyóirat (az előre egyeztetett formában) mind a nyomtatott kiadványban, mind a honlapon megjeleníti.
  2. A szerzők semmilyen jogcímen nem fizetnek és nem  kapnak díjat a tanulmányok megjelentetéséért.
  3. A Hidrológiai Közlöny szerkesztőségének megküldött tanulmányok bírálat (lektorálás) utáni változata, valamint a kiadói változat nyomtatott és elektronikus (pdf) változata a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) feltételei szerint publikált Open Access közlemény. Ennek értelmében a tanulmányok részbeni vagy teljes átvételekor, felhasználásakor a tudományterületnek megfelelő hivatkozást minden felhasználónak meg kell tennie (BY- distribute, remix, adapt),  a mű szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható, azonban nem használható fel kereskedelmi célokra (NC-non commercial), továbbá újrafeldolgozás esetén azonos feltételek mellett kell megosztani (SA-share alike).
  4. A Hidrológiai Közlöny 2023-tól a digitális formátumban megjelentetett tanulmányok kiadói változatát pdf formátumban a megjelentetést követően  archíválja és indexáltatja a Hidrológiai Közlöny Open Journal System archívumában, a REAL-MTA Könyvtárának repozitóriumában. Az Open Journal System rendszer archívuma: https://ojs.mtak.hu/index.php/hidrologiaikozlony/issue/archive