Az újjászülető Szigetköz

  • Jakus György Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
  • Kertész József Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  • Mohácsiné Simon Gabriella Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  • Pannonhalmi Miklós Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kulcsszavak: Szigetköz, Duna, Mosoni-Duna, hullámtér, Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer, gravitációs vízpótlás,, vízpótló-rendszer, mellékágrendszerek, főmeder, revitalizáció, rehabilitáció, fenékküszöb

Absztrakt

A mai Magyarország területének negyedén a vízpótlás és a vízátvezetés teremti meg az emberi területhasználatok és a természeti értékek megőrzéséhez, újrateremtéséhez szükséges feltételeket. A Szigetközben történt beavatkozások igazolják, hogy vízpótlásokkal a kialakult vízgazdálkodási problémákat meg lehet oldani és így természeti környezet újrateremtése meg valósítható. Az érintett területekre juttatott megfelelő hozamú és minőségű víz gravitációs elvezetése és a szabályozhatóság megteremtése képes a szükséges vízállapotokat előállítani és egy térségi revitalizációt megvalósítani.

Szerző életrajzok

Jakus György, Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

JAKUS GYÖRGY okleveles vízépítő mérnök (BME 1970), folyami víz- építő szakmérnök (BME 1977). 1970-től az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Főépítés-vezetőségének munkavezetője, majd 1972–1975 között a szervezet vezetője lett. Ezt követően a VIZIG Szigetközi Szakaszmérnökségét vezette 1980-ig. 1982–1991 között a VIZIG műszaki igazgatóhelyettese, majd 1999-ig igazgatója volt. 2000-től az OVF Vízgazdálkodási és Informatikai Főosztály vezetője, majd az OVF főigazgató-helyettese lett 2012-es nyugdíjba vonulásáig. Működésének főbb szakterületei: a folyószabályozás, a szigetközi vízgazdálkodás, az árvíz- és belvízvédekezés, a vízügyi szakigazgatás informatikai fejlesztése, illetve a vízügyi nagyberuházások műszaki irányítása. Díjai: 2002-ben Vásárhelyi Pál- díj (2002), Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet (2014), Mosonyi Emil díj (2020).Az MHT-nek 1975 óta tagja.

Kertész József, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

KERTÉSZ JÓZSEF okleveles vízépítő mérnök (BME 1978), okleveles építőipari gazdasági mérnök (BME 1982). 1978-tól 2015-ig az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott, közben három évig a GNV kirendeltség, majd 22 évig a Szigetköz-vezetője. Aktív résztvevő a Szigetközben végzett rehabilitációs munkák, a Szigetközi hullámtéri és a mentett oldali vízpótló-rendszerek kiépítésében és az üzemeltetésében. 2018-tól óraadó a győri Széchenyi István Egyetemen. 2022-től a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnökségi tagja, alelnök. Díja, kitüntetése: Lampl Hugó díjas (2005), Pro Aqua díj (2023), Magyar Ezüst Érdemkereszt (2022), Gróf Széchenyi Ferenc díj (2023). Az MHT-nek 1978 óta tagja

Mohácsiné Simon Gabriella , Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

MOHÁCSINÉ SIMON GABRIELLA okleveles hidrogeológus, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen diplomázott. 1996-ban vízgazdálkodási szakmérnöki képesítést szerzett. 1982. szeptemberétől az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság dolgozója. Ügyintéző majd csoportvezető, 1998-tól a Vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási osztály munkáját irányítja, osztályvezetőként. Főbb tevékenysége az ÉDUVIZIG területén az államigazgatási feladatokon túl különösen a felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás feladatai, vízbeszerzési szakvélemények, vízkészletek állapotának értékelése, vízbázis-védelem, projektek kezelése, irányítása. 1982-től a Magyar Hidrológiai Társaság tagja. Szakértőként évtizedek óta részt vesz az magyar-osztrák és a magyar-szlovák határvízi bizottságok munkájában. 2015 óta a Magyar-Osztrák Vízminőségi Állapotértékelő Szakértői Munkacsoport magyar tagozatának vezetője. Díjak, kitüntetések: Vásárhelyi Pál emlékérem I. fokozat (2001.), Miniszteri Elismerő Oklevél (2004.), Felszín Alatti Vizekért Alapítvány ezüstpohár díja (2017.), Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója szakterületi érem (2020.)

Pannonhalmi Miklós, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

PANNONHALMI MIKLÓS egyetemi tanulmányait Lengyelországban, Olsztyn, Műszaki-Agrártudományi Egyetem Vízvédelem és Belvízi Halászati Karán magiszteri fokozattal (1971) majd a Veszprémi Vegyipari Egyetem Környezetvédelmi Szakmérnöki Kar posztgraduális képzésen szerzett okleveles környezetvédelmi mérnöki diplomát (1977). 1971- 1973 a szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézet tudományos segédmunkatársa. 1973-2012 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon hidrobiológus, osztályvezető, igazgatóhelyettes főmérnök, majd nyugdíjas szakértő. 2001-2008 között  a Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) Nemzetközi Duna-kutató Munkacsoport /IAD/, a Fizika/Kémia Munkacsoportját vezette. Egyetemi oktatást végzett a Soproni Egyetemen és a győri Széchenyi István Egyetemen. Több évtizeden át a Magyar-Osztrák Határvizi Bizottság szakértője volt. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, a II. osztályú Honvédelemért kitüntető cím, a Pro Aqua, az FM által adományozott bronz Életfa, valamint a Vásárhelyi Pál, és az MHT által adományozott a Schafarzik Ferenc díj tulajdonosa. 2023-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Hivatkozások

Digitális Képarchívum (2023). pannoniansea_currentborders_nagykep.jpg (1465×1061) (oszk.hu) Letöltve: 2023.12.07.

Duna Védelmi Egyezmény (1974). Egyezmény a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről, Szófia. http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm

ÉDUVIZIG (2016). Szigetközi Vízpótló Rendszer fejlesztésének hatása a talajvízre (ÉDUVIZIG Intézkedési Terv SZ-5 feladat)

ÉDUVIZIG (2023). Mosoni-Duna torkolati mű – 2022. március-április havi próbaüzem – Hidrológiai, áramlástani, morfológiai és felszín alatti vizes monitoring mérések és értékelés

Ficsor J., Mohácsiné Simon G. (2013). Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG

monitoring hálózatának mérései alapján. Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése. Gödöllő, 2013. július 3-5.

Holubová, K., Comaj, M., Lukác, M., Mravcová, K., Capeková, Z., Antalová, M. (2015). Final report in DuRe Flood project - ‘Danube Floodplain Rehabilitation to Improve Flood Protection and Enhance the Ecological Values of the River in the Stretch between Sap and Szob, Bratislava.

Horváth L., Pannonhalmi M, Várday N. (1981). Duna vízminőség változás 1968-1978. Vízügyi Közlemények 63. évf. 4. sz. pp. 506-520.

Insula Magna projekt (2023). https://insulamagna.sze.hu/kezdooldal

Kertész J. (1996). A hullámtéri vízpótló-rendszer kialakítása MHT XIV. Vándorgyűlés (A Magyar Hidrológiai Társaság XIV. Országos Vándorgyűlése I. kötet (Sopron, 1996. május 21-24.)

Kertész J. (2015). A Szigetközi vízpótló-rendszer térbeli kiterjesztése és a hatékonyságának a növelése. Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlése. Szombathely, 2015. július 1-3.

Magyar Nemzeti Jelentés (2015). MAGYAR NEMZETI JELENTÉS az 1995. április 19.-i Kormányközi Megállapodásban meghatározott Közös magyar-szlovák monitoring 2015. évi tevékenységéről – Felszíni vizek mennyisége – Felszín közeli vizek mennyisége https://szmp.hu/node/188

Nemzeti Jelentés (2023). A szigetközi vízpótlás közös, szlovák magyar monitoring nemzeti jelentései az 1997-2015 időszakra, http://www.szigetkozi-monitoring.hu/

Németh J. (2016). A szigetközi vízpótlás vízügyi eredményei, várható fejlesztések. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Előadásanyag. (https://docpla-yer.hu/110873514-A-szigetkozi-vizpotlas-vizugyi-ered-menyei-varhato-fejlesztesek-eszak-dunantuli-vizugyi-igazgatosag-nemeth-jozsef-igazgato.html)

OVF alaptérkép. http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/index.html

Pannonhalmi M. (1994). Veraenderungen im Donauraum – Aenderungen der Wasserqualitaet. Limnologische Berichte Donau 1994. EAWAG Dübendorf - IAD Wien

Pannonhalmi M., Varga P. (2021). A vízügyi szolgálat vízminőség vizsgálatainak 50 éve Magyarországon a Duna példáján. Vízügyi Közlemények, CIII. évfolyam 2021. évi 1. füzet

Sütheő L. (2017). Szigetköz monitoring múltja, jelene, jövője. MTA VEAB Biológiai Szakbizottság Vízgazdálkodási Munkabizottsága, Szombathely 2017.

Szigetközi Hullámtéri vízpótló-rendszer (2001). Vízjogi üzemeltetési engedély, száma: (20923/2001) H-15 171-2/2010

Tamásné Dvihally Zs. (1987). A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája, p. 232. ISBN: 963712182X

Varga P., Ábrahám M., Simor J. (1990). Water quality of Danube in Hungary. Wat. Sci.Tech.22. pp.113-118. https://doi.org/10.2166/wst.1990.0018

Várday N. (1987). A kisalföldi Duna-szakasz hidrológiai, hidrográfiai és vízkémiai viszonyai. VEAB. 1987.

VÍZIMOLNÁR (2001). Talajvízgazdálkodási koncepció kidolgozása az Osztrák, Szlovák, Magyar határmenti területen (PHARE Project ZZ9621-02 L001)

Vízügyi Közlemények (2021). AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK 2021.1. szám.

Zsuffa I., Szöllősi-Nagy A., Bogárdi J. (2023). Insula Insolita – Szigetköz és Bős-Nagymaros párhuzamos története. Hidrológiai Közlöny, 103/2. pp. 4-23. https://doi.org/10.59258/hk.11537

III. KEOP (2011). „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című, III. KEOP-2.2.4/2f/09-2011-0004 (2011) projekt dokumentációja

/2022 (IV.28.) Kormány határozat: Hivatalos Értesítő 2022. 23. szám.

http://www.szigetkoz.biz/honlap/bevezetes_tk.htm

https://2015-2019.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

Megjelent
2024-02-04
Hogyan kell idézni
JakusG., KertészJ., Mohácsiné SimonG., & PannonhalmiM. (2024). Az újjászülető Szigetköz. Hidrológiai Közlöny, 104(1/HU), 17-39. https://doi.org/10.59258/hk.14994
Rovat
Tudományos közlemények