Társadalmi megosztottság és a politikai pártok az Egyesült Államokban

Kulcsszavak: polgárjogi mozgalom, déli demokraták, fúziós konzervativizmus, déli stratégia, Tea Party

Absztrakt

A nemzetközi biztonság problémáinak megértését az orosz–ukrán háború új megvilágításbahelyezte. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy állam – a nemzetközi rendszerben tanúsított– magatartását a belső politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok, továbbáa döntéshozókra gyakorolt hatások erőteljesen befolyásolják. Az is belátható, hogy a fokozódóbelső pártküzdelmek összefüggésbe hozhatók a nemzetközi biztonsággal. Ebbőlfakadóan célszerűnek tartjuk – különösen a nemzetközi stabilitást befolyásoló nagyhatalmakesetében – külpolitikájukra hatást gyakorló belpolitikai folyamatok elemzését.Ez a tanulmány a fenti gondolat jegyében az Egyesült Államok belpolitikai folyamataitteszi vizsgálat tárgyává. Elemzi a két meghatározó politikai párt stratégiájának változásaités azok támogatottságát a közvéleményben. Végül rámutat a dilemmára, amely a két pártbelső átalakulása, a generációváltás és a szavazói magatartás bizonytalanságai miatt azEgyesült Államok kül- és biztonságpolitikai magatartásának a megítélésében keletkezhet.

Információk a szerzőről

János Matus

Nyugalmazott egyetemi tanár

Megjelent
2022-11-21
Rovat
Társadalomtudomány