Kapcsolat

Szerkesztőbizottság és kiadó elérhetősége:
Budapest, X. Hungária krt. 9−11.
Tel.: 432-9000/29-684 mellék
Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15.
E-mail cím: hadtudomany@gmail.com
Internetcím: www.mhtt.eu

Fő kapcsolattartó

Dr. Hausner Gábor

Támogatási kapcsolattartó

Jelencsics Imre