Az Arktisz mint a magyar biztonságpolitika új kitörési pontja?

Kulcsszavak: Északi-sark, Magyarország, érdekek, Arktiszi Tanács

Absztrakt

A tanulmányban a szerzők arra a kérdésre keresik a választ, hogy Magyarországarktiszi érdekeltségének van-e, illetve lehet-e alapja. Ehhez segítségül hívják egyrészta hatályos stratégiai dokumentumokban foglaltakat, amelyekben már most is vanhomályos utalás az arktiszi érdekek artikulációjára, másrészt pedig – bemutatva a bilaterálisegyüttműködések fő szereplőit és területeit – feltárják a magyar jelenlétet.Mindez jó alap lehet a következő évtized(ek) továbblépéséhez, amelyhez megfelelőeszköz lehet a regionális szervezetekben – és mindenekelőtt az Arktiszi Tanácsban –való magyar megfigyelői státusz elnyerése.

Szerző életrajzok

Dóra Molnár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar (HHK)

Adjunktus

Patrik Szalkai, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

UPS, Faculty of Military Sciences and Officer Training

Megjelent
2022-11-21
Rovat
Biztonságpolitika