A háború áldozatai: a diszkriminációs szabály jelene az arab–izraeli konfliktusokban

Absztrakt

A tanulmány első része részletesen foglakozott az ártatlanok, civilek és nem-harcolókvédelmével a katonai etika, azonban belül az igazságos háború elméletének nézőpontjából.Bemutatta a felsorolt csoportok védelmét előíró diszkriminációs szabály történetétés tartalmát. A tanulmány második része a diszkriminációs szabály betarthatóságátés tényleges betartását vizsgálja az arab–izraeli konfliktusban. Az elméleti keretekismeretében vizsgálja a tanulmány az ártatlanok, civilek és nem-harcolók helyzeténekváltozását az arab–izraeli konfliktus elmúlt évtizedeiben, valamint választ keres arraa kérdésre, hogy ténylegesen fennállnak-e olyan körülmények, amelyek miatt a civillakosságot ért veszteségek elkerülhetetlenek.

Megjelent
2022-11-20
Rovat
Biztonságpolitika