A tálibok afganisztáni győzelmének okai

Absztrakt

Az afganisztáni tálibok a megdöntésük óta eltelt húsz év során kitűnő stratégiát fejlesztettek ki,kihasználva ellenfeleik gyengeségeit. Több évtizedes háborút után következtekbe a tálibok gyorskatonai sikerei, miután 2021. augusztus 15-én bevonultak a magára hagyott afgán fővárosba, az ölükbehullott egy ország kormányzásának gondja anélkül, hogy ehhez kidolgozott politikával rendelkeznének,mivel még nem fejlődtek katonai szervezetből politikai mozgalommá. Nem Blizkriegről van szó, hanemhosszú folyamat eredményéről. A szövetséges erők háborús kudarcának és a Ghání rezsim gyorsösszeomlásának okai elsősorban rossz politikai döntésekben keresendők, amelyek megágyaztak akatonai kudarcoknak.A tálibok országszerte gyorsan helyreállították a közbiztonságot. Teljesítményük rendkívüli.Afganisztánban 1978 óta az ország de facto első ízben áll egységes hatalom fennhatósága alattországszerte viszonylagos béke honol. Mindez káoszból és anarchiából emelkedett ki.Az afganisztáni tálib mozgalom számára könnyebb volt megdönteni egy gyenge és megosztottkormányt, mint hatékonyan helyreállítani olyan adminisztrációt, amely hazai és nemzetközi legitimációtnyer. Igen nehéz a fegyveres erők újrafelépítése. A tálib haderő is különböző csoportokból áll, akikkülönböző régiókban csatlakoztak hozzájuk és húsz évig felkelőként harcoltak, most fenn kell tartaniuka közbiztonságot, meg kell védeniük közigazgatásukat és a polgári lakosságot olyan erőkkel, amelyeketvidéki felkelésekre képeztek ki. A harci mentalitásból a felelős kormányzás attitüdjeire való átmenetetszámos akadály gátolja. Ideológiai és politikai vitájuk a mozgalmon belül eszkalálódhat. Vetélkedéslehetséges az új vezetésen belül a különböző frakciók között és azokon belül, ami belső válságoteredményezhet. Nem készítették fel a harcosaikat a drámai változásokra, a háborúskodásról a békéskormányzás nehéz feladataira, politikai kultúrájára, ami harcosaik radikalizációjához vezethet. Ilymódon a deradikalizáció nehéz: az ellenségeskedés megszüntetése a társadalom szegmenseivelszemben, akiket be kell vonni a kormányzásba.Bár látványos terrortámadások az utóbbi közel másfél évtizedben az Egyesült Államok ésszövetségesei ellen nem történtek, húsz év elteltével a nyugati koalíció korántsem aratott győzelmet “aterrorizmus” felett. A tálibok győzelmével a szeptember 11-i évfordulón az Al-Káida, az Iszlám Államés más szervezetek ünnepelték az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi koalcíció erői felettaratott győzelmet, ami a jövőben a nemzetközi terrorszervezetek megerősödéséhez vezethet.Ám ezúttal Afganisztán nem marad magára, geostratégiai helyzete okán a megélénkülő „NagyJátszma” tengelyén helyezkedik el.Kulcsszavak: tálib mozgalom, összeomlás, kihívások

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Biztonságpolitika