A hadijog és a hadifogság története az egészségügy szemszögéből

  • Mariann Óbert MH Egészségügyi Központ, Védelemegészségügyi Szervek, Klinikai Képességbiztosító Intézet, Dandár Egészségügyi Központ (ROLE-2) https://orcid.org/0000-0003-1098-5512
Kulcsszavak: hadifogság, hadijog, hadifogolytábor, hadifogolyellátás, világháború

Absztrakt

Célom összefoglalni a hadijog fejlődésének főbb állomásait különös tekintettel a hadifogságegészségügyi vonatkozásaira, valamint a rendelkezésre álló irodalmi forrásokalapján jellemezni a hadifogolytáborok egészségügyi helyzetét az első és másodikvilágháború során. Végül megemlítek két magyar vonatkozású hadifogoly történetet.Az általam felhasznált források alapján elmondható, hogy a hadijog nemzetközi történetébena hadifoglyok védelmére mindig is volt törekvés, de a nagy tömeg, a végesegészségügyi és logisztikai források, valamint a gazdasági- és politikai körülményekellehetetlenítették a szabályzók betartását. A kialakult helyzet komoly, teljesíthetetlenkihívás elé állította az egészségügyi ellátást.

Információk a szerzőről

Mariann Óbert, MH Egészségügyi Központ, Védelemegészségügyi Szervek, Klinikai Képességbiztosító Intézet, Dandár Egészségügyi Központ (ROLE-2)

Egészségügyi Koordináló és Kiürítõ Részleg, beosztott tiszt, szakorvos jelölt

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Társadalomtudomány