A kétpólusú politikai pártrendszer kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban

Kulcsszavak: politikai pártrendszer, fékek és ellensúlyok rendszere, hatalommegosztás, alkotmány kiegészítés, kinyilatkoztatott sors

Absztrakt

Az Egyesült Államok, mint a világ egyik vezető hatalma, lényeges hatást gyakorola nemzetközi folyamatokra. A nemzetközi intézményekben és a kétoldalú kapcsolatokbanvalamennyi állam számára fontos lehet az amerikai magatartás mögötti meggondolásokmegismerése. A kül- és biztonságpolitikák értelmezésének és magyarázatánakszámos útja között az egyik lehetséges változat a belpolitikai folyamatok éslépések megismerése a politikai pártok közötti változó kapcsolatokon keresztül.A hatalom gyakorlásában egymást váltó két párt kialakulásának, egymáshoz ésa társadalomhoz való viszonyának tanulmányozása alapot adhat az Egyesült Államokkül- és biztonságpolitikájával kapcsolatos következtetések levonására is. A jelen tanulmánycélja az amerikai politikai pártrendszer kialakulásának és fejlődésének bemutatásaa kétpólusú rendszer megszilárdulásához vezető New Deal időszakáig.

Információk a szerzőről

János Matus, MTA doktora

nyugdíjas

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Társadalomtudomány