A háború áldozatai: a diszkriminációs szabály története és kortárs dilemmái

Absztrakt

A háborúkat a politikusok indítják, a katonák vívják, és az ártatlanok, civilek ésnemharcolók szenvedik. A katonai etika, és az igazságos háború elméletén belül folyógondolkodásnak ezért régóta fontos és összetett része ezeknek a csoportoknak avédelme, figyelembe véve a háború természetéből fakadó sajátosságokat is. Az ártatlanok,civilek és nemharcolók védelmét előíró szabály a diszkriminációs szabály, amineka történetével és tartalmával foglalkozik ez a tanulmány. Egy dolog azonban egy szabálytörténetének és tartalmának a felvázolása, komoly jelentősége van annak, mennyibenlehet betartani előírását, illetve, hogy a valóságban mennyiben tartják azokat.

Szerző életrajzok

Mihály Boda, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék, tanszékvezetõ egyetemi docens

Dániel Rémai, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola

hallgató. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Terrorelhárítási Tanszék, mb. tanszékvezetõ

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Hadtörténelem