A városi felkelések elmélete napjaink tükrében

Kulcsszavak: városi felkelések, no-go zonák, nyomornegyedek

Absztrakt

A 19. és a 20. századi történelem gyakran megjelenő eseményei a városokban kirobbanófelkelések, amelyek rendszerint a társadalmi egyenlőtlenségek ellen lángoltak felés igyekeztek a fennálló politikai rendszerre nyomást gyakorolni. Jelentős gondolkodók,akik rendszerint aktív szereplői voltak ezen eseményeknek, foglalták össze ésírták meg tapasztalataikat a felkelések elméletével kapcsolatban. Részletesen elemeztéka kudarcok okait és megfogalmazták azt, hogy „mit kell tenni” a siker érdekében.Tanulmányomban ezen gondolkodók munkáit áttekintve mutatom be a városi felkelésekelméletét, rámutatva arra, hogy ezen alapelvek ma is érvényesek lehetnek, mivela világ számos nagyvárosában kialakult nyomornegyedek, „no-go” zónák különbözőalapokon ugyan, de ma is magukban hordozzák egy városi felkelés lehetőségét, hátterétés az esetleges összefonódást a terrorizmussal.

Információk a szerzőről

Tibor Kiss, Terrorelhárítási Központ Mûveleti Igazgatóság

Kiképzési Fõosztály, mûveleti tiszt

Megjelent
2022-09-11
Rovat
Hadművészet