A Study of Recording and Processing Post-Disaster Damage Assessments

Absztrakt

A katasztrófákat követő kárfelmérések tapasztalataiból kiindulva, a nagy területen keletkezett szórt károk felmérései differenciált módon valósulhatnak meg. Ennek egyik jellemző oka, hogy a kárfelmérés időintervalluma több esetben eltérő lehet. Magyarországon az eddigi kárbejelentések és kárfelmérések során nem jellemző módon került felhasználásra olyan speciális informatikai alrendszer, amely kifejezetten az épületek azonnali felmérését és a kárbejelentések adatait egységesen kezelte volna, ezen adatok többszöri feldolgozáson estek át, amely ezáltal több hibalehetőséget hordozott magában. A nagytömegű károk felmérésére irányuló adatrögzítő és adatfeldolgozó informatikai alrendszer elvi kereteivel gyorsabb, pontosabb és egységesebb alkalmazás
biztosítható, amellyel a hatékonyság növelhető. A szerzők az alábbi tanulmányban kísérletet tesznek annak feltérképezésére, hogy kidolgozzák a károk felmérésére irányuló adatrögzítő és adatfeldolgozó szoftver elvi kereteit a vonatkozó jogi szabályozók figyelembevétele mellett.
1

Megjelent
2022-08-31
Rovat
Honvédelem