A muzeális katonai rádiók kereskedelmének és forgalmazásának kérdései a hatályos haditechnikai szabályozás tükrében

Kulcsszavak: muzeális katonai rádió, kereskedelem, forgalmazás, joggyakorlat

Absztrakt

A muzeális katonai rádiók kereskedelmének, illetve forgalmazásának kérdésköre egy marginális területnek tűnhet, ugyanakkor a katonai hírközlési eszközök körét tekintve jelentősége mindenképp kiemelkedő. A muzeális katonai rádiókra vonatkozó szabályozás, így különösen forgalmazásukra és kereskedelmükre vonatkozó szabályok még nem kerültek elemzésre, pedig egy ország védelempolitikája, illetve hírközlése során rendkívül fontosnak tekinthetők. A tanulmány célja annak bemutatása, hogyan alakul Magyarországon, mint az Európai Unió egy tagállamában a muzeális katonai rádiókra, azok kereskedelmére és forgalmazására vonatkozó szabályozás, illetve ennek milyen büntetőjogi vetületei vannak.

Megjelent
2022-06-21
Rovat
Védelemgazdaság