Földrengések következményeként várható sérültek és halottak számának becslése – 2. rész

Kulcsszavak: földrengés, becslés, sérültek, halottak

Absztrakt

A természeti katasztrófák közül a váratlanság, a káros hatások és a védekezésre fordítható idő rövidsége miatt a földrengéseket tekintjük talán a legveszélyesebbnek. A szomszédos országokban számos olyan nagyváros található, ahol a veszélyeztetettség kiemelkedő. Magyarország tekintetében a bekövetkezési valószínűségük alacsony. Ettől függetlenül, a tanulmány előző részében részletesen kifejtett horvát példa arra mutat rá, hogy súlyos hiba a rendkívüli hatást kiváltó, alacsony valószínűséggel bekövetkező eseményekkel nem számolni. A földrengések elleni védekezések megszervezését a történelmi adatokat felhasználó elemzések mellett célszerű a városok település- és épületszerkezetének, valamint az évszakok és napszakok vizsgálatával kiegészíteni. A cikkben a szerzők az előző rész folytatásaként ezt vizsgálják, és keresik a megelőző felkészülés lehetőségeit valamint a rendkívüli események bekövetkezésekor javasolt vezetői intézkedéseket.

Megjelent
2022-02-16
Folyóirat szám
Rovat
Honvédelem