A lovasképesség lehetséges műveleti alkalmazása

Kulcsszavak: huszárság, lovasképesség, katonai ló

Absztrakt

A Magyar Honvédség állományában az állami protokoll eseményeken megjelenőHonvéd Huszár Díszegység kötelékében honvédhuszárok reprezentálják nemzetilovaskultúránkat, a világhírű és hungarikummá minősített magyar huszárságot. A díszegység huszárjainak lovasképessége – a meglévő kiképzett lóállomány protokollfeladatokon túlmutató lehetséges műveleti alkalmazása – új képességgel bővítheti a modern honvédséget. A jelen tanulmány célja – a teljesség igénye nélkül – a lóképességeinek bemutatása, valamint külföldi példák segítségével a katonai alkalmazáslehetőségeinek és módjainak felvázolása. Célom, hogy a figyelem középpontjába állítsam a napjaink hadseregében szinte már anakronisztikusnak tűnő katonai lovasképességet és tevékenységeket.

Megjelent
2023-05-23
Rovat
Hadművészet