Köszöntő

Régi új főszerkesztőként tisztelettel köszöntöm az Olvasót!

  • Nagy Ádám

Absztrakt


A Civil Szemle húsz évre visszatekintő, nagy múltú, elismert folyóirat. Az MTA különböző tudományterületi folyóiratjegyzékeiben rendre előkelő helyen szerepel, azon kevés periodikák egyike, amelyet különböző nemzetközi rangsorok is számontartanak. A lap évente négyszer rendre megjelenik, esetenként különszámmal jelentkezik. A lapban publikálni rang. 2024-ben új szerkesztőség veszi át a lapot, zászlajára tűzve, hogy megszerezze a Q3-as minősítést. Ehhez két és csak két szempontot kívánunk érvényesíteni a cikkek válogatása és megjel enése során: a r elevanciát és a minőség et. A relevancia esetünkben azt jelenti, hogy a lap kizárólag a civil szférával kapcsolatos tanulmányokkal kíván foglalkozni, bár ezt kifejezetten kiterjesztően értelmezi. Beleérti a proszociális tevékenységtől kezdve, az önkéntességen át, a civil aktivitástól, a nonprofit szervezetektől, a nonprofit szektor önmozgásán keresztül, az állam, a forprofit és a harmadik szektor érintkezésig a civil mivolt köré épülő megannyi témát, legyenek azok szociológiai, politológiai, szociálpszichológiai, közgazdaságtudományi, regionális tudományi, társadalomföldrajzi, kultúrantropológiai, neveléstudományi stb. megközelítésűek. A minőség pedig értelmezésünkben a cikkek egyediségét, megközelítésük újdonságértékét, a tud ományos korpuszhoz való hozzájárulását jelenti. Ennek tükrében – követve a tudományos kommunikáció trendjeit – a cikkeket DOI-számmal látjuk el, illetve ezzel együtt a periodika állandó rovatai megszűnnek, három eseti rovatot tartunk csupán fenn. A Felszállópálya a kezdő kutatók publikációs felülete lesz, a Való Világ az esettanulmányok, legjobb gyakorlatok terepeként szolgál, a Kitekintés pedig a recenziók, külföldi példák bem utatását tűzi ki célul. Ezzel együtt meg kívánjuk szólítani a kutatóműhelyeket, doktori iskolákat, publikációs felületet kínálva számukra és erősíteni fogjuk az angol nyelvű jelenlétet. Reméljük, hogy mind a kitűzött célok, mind az azok érdekében bevezetett változások elnyerik olvasóink, szerzőink és minden együttműködőnk támo gatását.

Megjelent
2024-03-20
Hogyan kell idézni
Nagy Ádám. (2024). Köszöntő: Régi új főszerkesztőként tisztelettel köszöntöm az Olvasót!. Civil Szemle, 21(1). Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/civilszemle/article/view/15401
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek