A szociális gazdaság mint a harmadik szektor tevékenységi területe a Szlovák Köztársaságban

  • Iveta Dudová
  • Silvia Vadkertiová
Kulcsszavak: civil társadalom, harmadik szektor, régió, szociális gazdaság, szociális vállalkozás

Absztrakt

A szociális gazdaság a szolidaritás elvén és az emberek aktív állampolgári szerepvállalási folyamatba való bevonásán alapul. A szociális gazdaság széles társadalmi bázisra épül, és különféle jogi formákban működik. A szervezett civil társadalom elengedhetetlen része. A szociális gazdaság Szlovákiában a nem állami tevékenységek összességét képviseli, amelynek fő célja a pozitív társadalmi hatás elérése. A tanulmány a szociális gazdaság jelentőségét a harmadik szektorral való metszéspontban azonosítja, elsősorban a szociális vállalkozásokra fókuszálva. Célunk a szociális gazdaság definiálása a szlovákiai harmadik szektorral kapcsolatban, azonosítani azokat a körzeteket, amelyekben egyénileg működnek a szociális vállalkozások, és rámutatni a harmadik szektor működésének jogszabályi keretei által biztosított lehetőségekre, szervezetekre, a szociális vállalkozás és a szociális vállalkozás fejlesztése területén Szlovákiában.

Hivatkozások

Décret n°81-1125 du 15 décembre 1981 Création de la Délégation à l'économie sociale.

DEFOURNY, J. és Nyssens, N.: Économie sociale et solidaire. Socioéconomie du 3e secteur. De BoeckSupérieur, Louvain-la-Neuve 2017 ISBN 978-2-8041-8302-8.

DUDOVÁ I. - _STANEK V. - _POLONYOVÁ S. (2018). Sociálna politika. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018. 400 s. ISBN 978-80-8168-866-9.

DUVERGER, T. L'institutionnalisation de l'économiesocialeetsolidaire: Étatetsociétécivileorganiséeen France de 1981 à 2017. In: Informations sociales, vol. 199, č. 1, 2019, s. 28-35. ISSN: 2101-0374. https://doi.org/10.3917/inso.199.0028

DUVERGER, T. L'invention de l'économie sociale France et en Europe, un compromis institutionnel instable, In: Revue de droit comparé du travailet de la sécurité sociale [Online],L’invention de l’économiesocialeen France eten Europe, un compromisinstitutionnelinstable (openedition.org). https://doi.org/10.4000/rdctss.3988

CEP-CMAF SocialEconomy Charter. 10 April 2002 - Revised version approvedon 25 June 2015. Elérhető: https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/the-social-economy-charter/.

KORIMOVÁ, G.: A szociális gazdaság fejlesztésének elméleti és módszertani alapjai. In: Közgazdasági folyóirat, 56, 2008, č. 3, o. 311 - 325. ISSN 0013-3035.

L’économie sociale dans l’Union européenne. (2012). Rapport de José Luis Monzón et Rafael Chaves. Rapport d’information élaboré pour le Comité économique et social européen par le Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC). Comité économique et social européen, 2012[idézve: 2023. 01. 15.]. Elérhető az interneten: https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-fr-c.pdf.

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économiesocialeetsolidaire.

LUBELCOVÁ, G.: Szociális gazdaság: fogalmak, lehetőségek, kockázatok. In: Szociológia 2012, Vol. 44, č. 1, o. 83-108. ISSN 0049 - 1225.

MUNKAÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM: A szociális vállalkozások nyilvántartása. [online]. [idézve: 2023. 01. 15.]. Elérhető az interneten: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika.

POLAČKOVÁ, Z., PONGRÁCZ, E.: Szociális vállalkozás a világjárvány idején. Éves jelentés a szociális vállalkozói tevékenység helyzetéről Szlovákiában 2020-ban. A Szlovák Köztársaság Munka, Szociális és Családügyi Minisztériumának Végrehajtó Ügynöksége (IA MPSVR SR), 2021 [online]. [idézve: 15. 01. 2024]. Elérhető az interneten:https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/2022/09/Rocna-suhrnna-sprava-o-rozvoji-SE-v-SR-2020_Socialne-podnikanie-v-casepandemie.pdf?undefined=undefined.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG MUNKAÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM: A legkevésbé fejlett régiók listája, 2023. harmadik negyedév [online]. [cit. 2024. 01. 15.]. Elérhető az interneten: A legkevésbé fejlett járások listája >ÚPSVaR (gov.sk).Zoznamnajmenejrozvinutýchokresov>ÚPSVaR (gov.sk).

/2018. sz. törvény a szociális gazdaságról és a szociális vállalkozásokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.

/2004 sz. törvény a foglalkoztatási szolgálatokról és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.

/2002. sz. törvény az alapítványokról és a Polgári Törvénykönyv módosításáról.

/1997. sz. törvény a nem befektetési alapokról, kiegészítve a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 207/1996. sz. törvényét.

/1997. sz. az általánosan hasznos szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.

/1990. sz. törvény a polgárok egyesülési jogáról.

/1991. sz. törvény a kereskedelmi törvénykönyvről.

/2005. sz. törvény a gyermekek szociális és jogi védelméről és a szociális gyámságról.

/2005. sz. törvény a családról.

/1951. sz. törvény az önkéntes szervezetekről.

/2008. sz. törvény a szociális szolgáltatásokról.

A szociális gazdaságról és a szociálisvállalkozásokról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok értelmezése. [online]. [idézve: 2024. 01. 10.]. Elérhető az interneten: https://socialnaekonomika.sk/vyklad-zakona-o-se-a-sp-a-suvisiaca-legislativa/index.html

Megjelent
2024-03-17
Hogyan kell idézni
DudováI., & VadkertiováS. (2024). A szociális gazdaság mint a harmadik szektor tevékenységi területe a Szlovák Köztársaságban. Civil Szemle, 21(1), 105-121. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.07
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek