Egy vérből valók vagyunk

Véradások a civilek és állami szervek összefogásából békésben

  • Rákóczi Attila
Kulcsszavak: Területi közigazgatás, Békés Vármegyei Kormányhivatal, Vöröskereszt, véradás, önkéntesség

Absztrakt

A véradók önfeláldozó tevékenysége rendkívül fontos a társadalom számára. Az emberi vér semmivel sem pótolható. Éves szinten számos embertársunk szorul életmentő vérkészítményre. Ennek lehetnek baleseti okai vagy műtétek elvégzése, de sajnos számos betegség következménye, hogy vérre, vagy vérkészítményre van szükség. A vérellátó szolgálatnak időről-időre egyre nagyobb kihívást jelent a szükséges vér begyűjtése, véradások szervezése, donorok megkeresése, felkutatása. Ennek különösan nagy jelentősége volt a pandémia időszaka alatt. Látva ezen folyamatok nehézségét, a vérkészítmények iránti egyre fokozódó igényt, a Békés Vármegyei Kormányhivatal társadalmi szerepvállalásait erősítve együttműködve a megyei vöröskereszttel, a vérellátó szolgálattal, számos civil szervezettel, a vármegyei véradások szervezésébe kezdett. Az elmúlt öt évben több mint 130 véradó esemény került közös megrendezésre, ahol több mint 3 400 fő véradó  jelent meg, akik összesen több mint 1 500 liter vért adtak, ezzel 10 ezer fő vérre szoruló embertársunk életét mentették meg.

Hivatkozások

Béla-Csovcsics Andrea – Kincsesné Vajda Beáta (2018): Véradó vagyok. De miért? Egyetemisták véradási szokásait befolyásoló pszichológiai és személyes tényezők vizsgálata. Marketing & Menedzsment, 2018., (3–4.), pp. 61–71.

Budai Balázs B. ¬– Dömötör Ildikó – Gáspár Mátyás – Nárai Márta – Reisinger Adrienn – Suhajda Attila – Szabó Tamás – Tetényi É. Edit – Tevvanné Südi Annamária (2019a): A társadalmi közfelelősség alapjai. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Budai Balázs B. ¬– Dömötör Ildikó – Gáspár Mátyás – Nárai Márta – Reisinger Adrienn – Suhajda Attila – Szabó Tamás – Tetényi É. Edit – Tevvanné Südi Annamária (2019b): A társadalmi közfelelősség intézményesülése a közigazgatásban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Bujdosó Zoltán – Dávid Lóránt – Tőzsér Anett – Kovács Gyöngyi – Major-Kathi Veronika – Uakhitova Gulmira – Katona Péter – Vasvári Mária (2015): Basis of heritagization and cultural tourism development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 188., pp. 307–315.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.399

Bujdosó Zoltán – Szűcs Csaba (2012): Beer tourism – from theory to practice. Academica Turistica, 5., (1.), pp. 103–111.

Brüll Miklós (Szerk.) (1988): A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa. Budapest: Magyar Vöröskereszt OVB.

Dorner László – Csordás Georgina (2020): Miért adunk vért? A magyar nyelvű véradás-motivációs skála kidolgozásának első eredménye. Alkalmazott Pszichológia, 20., (2.), pp. 79–89.

https://doi.org/10.17627/ALKPSZICH.2020.2.79

Egri Zoltán (2020): A területi jövedelemegyenlőtlenségek változása Békés megyében 1988–2017. Területi Statisztika, 60., (4.), pp. 477–512.

https://doi.org/10.15196/TS600404

Egri Zoltán (2017): Települési egészségegyenlőtlenségek a gazdasági fejlettség triadikus felbontása alapján. Studia Mundi – Economica, 4., (3.), pp. 32–44.

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.32-44

Farkas Tibor (2021): The Role of the Social Capital in Rural Development. Case Study Analysis of Village Research Camps in Romania and Hungary. European Countryside, 13., (3.), pp. 584–598.

doi: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0033

Farkas Tibor (2003): A kistérségek a vidékfejlesztés és a területfejlesztés hálójában. In: Nemes Nagy József (Szerk.) Kistérségi mozaik: Tanulmányok Budapest, Magyarország: ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, pp. 19–38.

Feleki Béla (1911): A pártfogó ügy /patronázs/. Budapest: Országos Ismeretterjesztő Társulat Kiadványa, Várnay és fia kiadó.

Gyuricza Csaba – Szinay Attila – Zöldréti Attila – Zöldréti Szabolcs (2020): 精准农业和数字化能为农业高等教育带来新的动力. Polgári Szemle: Kínai különkiadvány, 16., pp. 198–211.

https://doi.org/10.24307/psz.2021.0114

Kassai Zsuzsanna – Farkas Tibor (2012): Participation in Local Rural Development Partnerships. Annals of The Polish Association of Agricultural And Agribusiness Economists, 14., (6.), pp. 104–108.

Kákai László (2018): Visszarendeződés? Civil szervezetek a közszolgáltatásokban a közigazgatási reform után. Civil Szemle, 15., (2.), pp. 51–71.

Leonor Hernández – Joan Raül Burriel – Zoltán Bujdosó – Liliana Topliceanu (2017): Training needsin renewable energiesfor local development. Bacău: Alma Mater, ISBN 978-606-527 538-6

Kiss, László (2023): Az Orvosi Hetilap szerepe a vérátömlesztés kezdeteinél a történelmi Magyarország területén (1860–1876). Orvosi Hetilap, 164., (15.), pp. 587-590.

https://doi.org/10.1556/650.2023.HO2748

Masser B. M. – White K. M. – Hyde M. K. – Terry D. J. (2008): The psychology of blood donation: current research and future directions. Transfusion Medicine Reviews, 22., (3.), pp. 215–233.

doi: https://doi.org/10.1016/j.tmrv.2008.02.005

Nárai márta (2005): Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén. Esély, 2005., (1.), pp. 111–133.

Nárai Márta – Reisinger Adrien (2019): A társadalmi felelősség intézményesülése a közigazgatásban. In. Brecsok A. Ágnes (Szerk.): A társadalmi közfelelősség intézményesülése a közigazgatásban. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 156–191.

Németh Zsolt (2013): Rendészet és civil szféra. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Nyers Szilvia (2020): Civilek a Covid–19-járvány idején: Összefoglaló Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Maffia alapítójával készült interjúról. Szociális Szemle, 13., (1.), pp. 60–65.

doi: https://doi.org/10.15170/SocRev.2020.13.01.07.

Pál Sándor ¬– Réger Barbara¬ ¬– Kiss Tamás¬ ¬– Alizadeh Hussain ¬– Vereczkei András ¬– Miseta Attila ¬ Szomor ¬– Árpád – Faust Zsuzsanna (2021): A SARS-CoV-2-pandémia hatása a vérkészítmény-felhasználásra a Pécsi Tudományegyetemen. Orvosi Hetilap, 162., (43.), pp. 1717–1723.

doi: https://doi.org/10.1556/650.2021.32334

Petrányi Győző (2019): A katonaság egészségügyi állapota a Magyar Honvédség történetében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem online szakmai, tudományos folyóirata, 4., (2.), pp. 231–243.

doi: nem találtam.

Piersna,T. W. – Merz E. M. (2019): (Non-)donor demographics, donation willingness, and the donor career. Transfusion, 2019., (1.), pp. 1–3.

doi: doi: 10.1111/trf.15268

Priatmoko Setiawan – Kabil Moaaz – Akaak Ali – Lakner Zoltán – Gyuricza Csaba – Dávid Lóránt Dénes (2023): Understanding the Complexity of Rural Tourism Business: Scholarly Perspective. Sustainability, 15., (2.), 1193. https://doi.org/10.3390/su15021193

doi: https://doi.org/10.3390/su15021193

Rajk Veronika – Mészáros Judit (2014): Mérföldkövek a transzfuziológia történetében. Kaleidoscope: Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 5., (9.), pp. 74–89.

doi: 10.17107/KH.2014.9.74-89

Rákóczi Attila (2022): A 2022-es történelmi aszály margójára. A kárenyhítési kérelmek kezelése a Békés Vármegyei Kormányhivatalban. Polgári Szemle, 18., (4-6.), pp. 247–259.

doi: https://doi.org/10.24307/psz.2022.1206

Rákóczi Attila (2021): A társadalmi alapokon nyugvó területi államigazgatás. Civil Szemle, 67., (2.), pp. 47–63.

Rákóczi Attila – Krizsán Anett (2021): A Békés Megyei Kormányhivatal feladatellátása a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában. Polgári Szemle, 17., (4-6.), pp. 130–148.

doi: https://doi.org/10.24307/psz.2021.1210

Rákóczi Attila – Maráczi Gabriella (2022): A vidék egészsége. Egy kormányhivatali egészségügyi szűrőprogram eredményei. Civil Szemle, 72., (3.), pp. 75–90.

Tánczos Tamás – Egri Zoltán (2010): Differenciálódási folyamatok a magyarországi kistérségek társadalmi és gazdasági fejlettségében Területi Statisztika, 50., (3.), pp. 279–294.

Vári Vince (2020): A civil szféra, az állam és a rendészet. IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi tudományos Konferencia, Zalakaros, 2019. december 3., Tanulmánykötet, pp. 29–41.

Megjelent
2024-03-19
Hogyan kell idézni
RákócziA. (2024). Egy vérből valók vagyunk: Véradások a civilek és állami szervek összefogásából békésben. Civil Szemle, 21(1), 39-48. https://doi.org/10.62560/csz.2024.01.03
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek