StockJ. „Interpol: A nemzetközi rendőrségi együttműködés Múltja, Jelene és jövője”. Belügyi Szemle , Köt. 71, sz. 3.ksz, 2023. november, o. 89-95, doi:10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.8.