Addiktológiai problémák Magyarországon

Kulcsszavak: addikció, droghasználat, dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszerhasználat

Absztrakt

Cél: 2021-ben jelent meg az „Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében” című tudományos mű első kötete. A kiadvány ismertetésének célja a legújabb, országosan reprezentatív hazai kutatások eredményeinek bemutatása, amely megbízható képet ad Magyarország felnőtt lakosságának legális és illegális droghasználatáról.
Módszertan: A könyvismertetés a tartalomelemzés módszertanán és az eredmények szubjektív értékelésén alapszik. A recenzió a bemutatott kötet szerkezeti struktúráját követve, de a különböző pszichoaktív szerek jogi megítélése szerint csoportosítva mutatja be a legfontosabb eredményeket.
Megállapítások: A könyv részletesen bemutatja a magyar felnőtt lakosság droghasználatának legfontosabb jellemzőit. A szerzők továbbá nemcsak a jelen eredményeit ismertetik, hanem bemutatják az elmúlt két évtized tendenciáit is.
Érték: Ezek az adatok egyrészt nélkülözhetetlenek a hatékony prevenciós és kezelési stratégia megalkotásában, másfelől a szerhasználat jogi és rendészeti természetű konzekvenciái okán kiemelt érdeklődésre tarthatnak számot a jog és rendészettudomány kutatói és e területek szakemberei részéről.

Hivatkozások

Demetrovics Zs. & Paksi B. (Szerk) (2021). Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. kötet. ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó.

Paksi B. & Pillók P. (2021). Drogfogyasztás. In Demetrovics Zs. & Paksi B. (Szerk.), Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. kötet. (pp. 62–105). ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó. https://doi.org/10.56037/978-963-414-871-5

Paksi B. & Arnold P. (2021). Alkoholfogyasztás. In Demetrovics Zs. & Paksi B. (Szerk.), Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. kötet. (pp. 106–143). ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó. https://doi.org/10.56037/978-963-414-871-5

Péter L., Andó B., Demetrovics Zs. & Paksi B. (2021). Gyógyszerfogyasztás. In Demetrovics Zs. & Paksi B. (Szerk.), Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. kötet. (pp. 144–165). ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó.

Sloboda, Z. (2002). Drug abuse epidemiology: An overview. Bulletin on Narcotics, 54(1), 1–13. UNODC (2021). World Drug Report 2021. United Nations.

Urbán R. & Pénzes M. (2021). A dohányzás és az e-cigaretta használata. In Demetrovics Zs. & Paksi B. (Szerk.), Addiktológiai problémák Magyarországon. Helyzetkép a lakossági kutatások tükrében. I. kötet. (pp. 166–197). ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó.

Megjelent
2023-01-27
Hogyan kell idézni
Erdős Ákos. (2023). Addiktológiai problémák Magyarországon. Belügyi Szemle , 71(1), 157-164. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.1.9
Folyóirat szám
Rovat
Könyvismertetés