A nemi szerep diszfória diagnosztikus hátterének bemutatása pszichológiai és kriminológiai szempontok alapján egy speciális gyermekotthonban élő, szexuálisan kizsákmányolt serdülőnél

Kulcsszavak: gyermekkori szexuális abúzus, transzgender erőszak, gyermekprostitúció, deluzív terhesség férfiaknál

Absztrakt

Cél: Rendkívül ritka esetet mutatunk be a cikkünkben. Egy transznemű serdülő deluzív (téveszmés) terhesség és kortárs kapcsolati konfliktusok miatt került a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályára 2021 szeptemberében. A 17 éves gyermek meg volt győződve arról, hogy ikrekkel terhes, pedig fiúnak született. A tanulmányban felvázoljuk az eset pszichopatológiai és kriminológiai vonatkozásait.
Módszertan: A pszichodiagnosztikai hátteret a hagyományos magyar protokoll alapján állítottuk fel. Ez projektív tesztekből állt. A kriminológiai jellemzőket a legfrissebb nemzetközi szakirodalmak elemzésével tártuk fel. Mindkét aspektusban felhasználtuk a saját klinikai és áldozatvédelmi tapasztalatunkat.
Megállapítások: Az esetismertetés során pszichopatológai tüneteket és kriminológiai mutatókat azonosítottunk. Arra jutottunk, hogy az esettanulmányban szereplő serdülő pszichológiai és kriminológiai fejlődési vonalai számos pontban metszik egymást, és e problémák a gyermek áldozattá válásának mentén bontakoztak ki.
Érték: Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolása rendszerszintű probléma. Nemcsak a társadalom kohézióját veszélyezteti, hanem káros a gondozói intézményrendszer és az igazságszolgáltatás hatékonyságára. Cikkünk végén felvázoltunk egy hipotézist, amely szerint a transzgender erőszak közvetett okai a szexuális kizsákmányolásban és a zárt intézeti elhelyezés immanens ártalmaiban is keresendők.

Hivatkozások

Adityanjee, A. M. (1995). Delusion of pregnancy in males: a case report and literature review. Psychopathology, 28(6), 307–311. https://doi.org/10.1159/000284942

Alberse, A.-M. E., de Vries, A. L., Elzinga, W. S. & Steensma, T. D. (2019). Self-perception of transgender clinic referred gender diverse children and adolescents. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 24(2), 388–401. https://doi.org/10.117 /1359104518825279

American Psychiatric Association (APA) (2013). Nemi szerep diszfória. In DSM-5 referencia kézikönyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz. Oriold és Társai.

Berenbaum, H., Valera, E. M. & Kerns, J. G. (2003). Psychological Trauma and Schizotypal Symptoms. Schizophrenia Bulletin, 29(1), 143–152. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a006985

Currier, A. (2021). Prison same-sex sexualities in the context of politicized homophobia in Malawi. Sexualities, 24(1–2), 29–45. https://doi.org/10.1177/1363460720914602

Csigó K. (2018). A Rorschach-teszt klinikai alkalmazása. Medicina Könyvkiadó Zrt.

Datta, R. P. (2008). Politics and Existence: Totems, Dispositifs and Some Striking Parallels between Durkheim and Foucault. Journal of Classical Sociology, 8(2), 283–305. https://doi.org/10.1177/1468795X08088875

Egészségügyi Világszervezet (WHO). (2004). A nemi identitás zavarai. In BNO-10 Zsebkönyv (Betegségek nemzetközi osztályozása) DSM-IV-TR maghatározásokkal. Animula.

Egészségügyi Világszervezet (WHO). (2022). Szexuális egészséggel kapcsolatos állapotok. BNO-11 Mentális zavarok. Animula.

Euser, S., Alink, L. R. A., Tharner, A., van IJzendoorn, M. H. & Bakermans, M. J. (2013). The Prevalence of Child Sexual Abuse in Out-of-Home Care: A Comparison Between Abuse in Residential and in Foster Care. Child Maltreatment, 18(4), 221–231. https://doi.org/10.1177/1077559513489848

Evans, D. L. & Seely, T. J. (1984). Pseudocyesis in the male. Journal of Nervous and Mental Disease, 172(1), 37–40. https://doi.org/10.1097/00005053-198401000-00008

Fliegauf G. & Sófi G. (2022). Gondolatok a gyermekek ellen elkövetett szexuális abúzussal (CSA) kapcsolatban: Néhány kriminológiai és pszichodinamikus következtetés nemzetközi szakirodalmak alapján. Belügyi Szemle, 70(5), 1057–1076. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.10

Garland, B. & Wilson, G. (2013). Prison Inmates’ Views of Whether Reporting Rape Is the Same as Snitching: An Exploratory Study and Research Agenda. Journal of Interpersonal Violence, 28(6), 1201–1222. https://doi.org/10.1177/0886260512468238

Hartig, A., Voss, C., Herrmann, L., Fahrenkrug, S., Bindt, C. & Becker-Hebly, I. (2022). Suicidal and nonsuicidal self-harming thoughts and behaviors in clinically referred children and adolescents with gender dysphoria. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 27(3), 716–729. https://doi.org/10.1177/13591045211073941

Hughes, S., Lyddy, F. & Lambe, S. (2013). Misconceptions about Psychological Science: A Review. Psychology Learning & Teaching, 12(1), 20–31. https://doi.org/10.2304/plat.2013.12.1.20

Institute of Medicine (2011). The health of lesbian, gay, bisexual, and transgender people: Building a foundation for better understanding. The National Academies Press.

Jenness, V. & Gerlinger, J. (2020). The Feminization of Transgender Women in Prisons for Men: How Prison as a Total Institution Shapes Gender. Journal of Contemporary Criminal Justice, 36(2), 182–205. https://doi.org/10.1177/1043986219894422

Karcher, N. R., Cicero, D. C. & Kerns, J. G. (2015). An Experimental Examination of the Aberrant Salience Hypothesis Using a Salience Manipulation and a Behavioral Magical Thinking Task. Journal of Experimental Psychopathology, 6(3), 297–312. https://doi.org/10.5127/jep.041814

Knoetze, J. (2013). Sandworlds, storymaking, and letter writing: the Therapeutic Sandstory Method. South African Journal of Psychology, 43(4), 459–469. https://doi.org/10.1177/0081246313506663

Lehmann, S., Monette, S., Egger, H., Breivik, K., Young, D., Davidson, C. & Minnis, H. (2020). Development and Examination of the Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder Assessment Interview. Assessment, 27(4), 749–765. https://doi.org/10.1177/1073191118797422

Liu, Y. & Hazler, R. J. (2017). Variables Associated With Indiscriminate Friendliness Displayed by Chinese Adoptees in U.S. Families. The Family Journal, 25(4), 414–422. https://doi.org/10.1177/1066480717731345

Mérei F. (2002). A Rorschach-próba. Medicina Könyvkiadó Rt.

Messinger, A. M., Guadalupe-Diaz, X. L. & Kurdyla, V. (2021). Transgender Polyvictimization in the U.S. Transgender Survey. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/08862605211039250

O’Connor, T. G., Woolgar, M., Humayun, S., Briskman, J. A. & Scott, S. (2019). Early caregiving predicts attachment representations in adolescence: Findings from two longitudinal studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(9), 944–952. https://doi.org/10.1111/jcpp.12936

Polcz A. (1988). Aktív játékdiagnosztika és Terápia. In Mérei F. & Szakács F. (Szerk.), Pszichodiagnosztikai

Vademecum II/2. (pp. 25–124). Tankönyvkiadó.

Polcz A. (1999) Világjáték. Pont Kiadó.

Resch, F., Parzer, P. & Brunner, R. (2008). Self-mutilation and suicidal behaviour in children and adolescents: Prevalence and psychosocial correlates: Results of the BELLA study. European Child and Adolescent Psychiatry, 17(Suppl 1), 92–98. https://doi.org/10.1007/s00787-008-1010-3

Schoemaker, N. K., Vermeer, H. J., Juffer, F., Spies, R., van Ee, E., Maras, A. & Alink, L. R. A. (2020). Indiscriminate friendliness in foster children: Associations with attachment security, foster parents’ sensitivity, and child inhibitory control. Developmental Child Welfare, 2(2), 92–109. https://doi.org/10.1177/2516103220940325

Sievert, E. D., Schweizer, K., Barkmann, C., Fahrenkrug, S. & Becker-Hebly, I. (2021). Not social transition status, but peer relations and family functioning predict psychological functioning in a German clinical sample of children with Gender Dysphoria. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 26(1), 79–95. https://doi.org/10.1177/1359104520964530

Süle F. (1988). A „Fa Rajz”-teszt. In Mérei F. & Szakács F. (Szerk.), Pszichodiagnosztikai Vademecum II/2. (pp. 89–147). Tankönyvkiadó.

Szabó J. (2019). Speciális prevenció és dezisztencia. Országos Kriminológiai Intézet.

Vass Z. (2006). A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai – Projekció, kifejezés, mintázatok. Flaccus.

Venkataramu, V. N. & Banerjee, D. (2021). Gender Dysphoria in Psychiatric Practice: Understanding the Clinical Ambiguity and Management. Journal of Psychosexual Health, 3(2), 124–132. https://doi.org/10.1177/26318318211017049

Verveen, A., Kreukels, B. P., de Graaf, N. M. & Steensma, T. D. (2021). Body image in children with gender incongruence. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 26(3), 839–854. https://doi.org/10.1177/13591045211000797

Vidra, Z., Katona, N. & Sebhelyi, V. (2018). State policies and institutional procedures and practices addressing prostitution and sex trafficking of children in Hungary. Critical Social Policy, 38(4), 645–666. https://doi.org/10.1177/0261018317748318

World Professional Association for Transgender Health (WPATH) (2012). Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-non-conforming People. 7th Version. https://www.wpath.org/publications/soc

Megjelent
2023-01-27
Hogyan kell idézni
FliegaufG., & SófiG. (2023). A nemi szerep diszfória diagnosztikus hátterének bemutatása pszichológiai és kriminológiai szempontok alapján egy speciális gyermekotthonban élő, szexuálisan kizsákmányolt serdülőnél. Belügyi Szemle , 71(1), 91-112. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.1.5
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok