A rendőri egyenruha mint szimbólum

Kulcsszavak: egyenruha, egyenruházat, öltözködési szabályzat, rendészettörténet

Absztrakt

Cél: A rendőrség hivatásos állományú tagjaként, és az öltözékek kedvelőjeként a szerző arra vállalkozott, hogy mindazt az ismeretanyagot, amely a hivatásos állomány megjelenésével kapcsolatos egy csokorba gyűjtse.
Módszertan: Jogszabályok, belső szabályzatok, levéltári anyagok és interjúk feldolgozásával készült az írás.
Megállapítások: A rendőr megjelenésével is emeli a testület társadalmi megbecsültségét, tiszteletet és bizalmat ébreszt, „az egyenruha kötelez”.
Érték: Az egyenruha történetének a szerző számára elérhető elemeit részletesen ismerteti a publikáció. Az egyenruha történetének gyökereihez a tradíciók, koncepciók, az adott korszak sajátosságainak a megértéséhez történészek és kutatók vezették el a cikk íróját. Az egyenruházat a rendőrség hivatásos állományának a rendőrséget irányító miniszter által rendszeresített, egységesen megállapított formájú és színű öltözete, melynek célja az egyenruhát viselő más szervek, valamint a különböző országok rendőrségeinek egymástól való megkülönböztetése, illetve a rendőrséghez tartozás könnyű felismerhetősége. A rendőr megjelenésével is emeli a testület társadalmi megbecsültségét, tiszteletet és bizalmat ébreszt. A rendőrség hivatásos állományú tagjaként, és az öltözékek kedvelőjeként arra vállalkoztam, hogy mindazt az ismeretanyagot, amely a hivatásos állomány megjelenésével kapcsolatos egy csokorba gyűjtöm, kiegészítve a múlt egyes állomásaival, ami számomra jelentősnek tekinthető az elmúlt évszázadból.

Hivatkozások

Androvicz G. (2016). A magyar rendőrség egyenruházata, felszerelése és fegyverzete I. (1861-1896). Magyar Rendészet, 14(4), 139–149.

Az egyenruhánkról. (1940. december 1.) Magyar Rendőr, 7(23), 284.

Borbély Z. & Kapy R. (Szerk.), (1942). A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941. Halász Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat.

Laky I. (1921a). A szolgálati szabályzat tankönyve. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság.

Laky I. (1921b). Szervezési és Egyéb Szabályzatok. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság.

Levél az egyenruháról. (1942.) Magyar Rendőr, 13,

Kopasz G. (1963). A magyar városok rendészete a dualizmus korában Levéltörténeti adattár. Levéltári Szemle, 13(1-2), 137.

Magyar Rendőr (1940-03-01) / 5.

Magyar Rendőr. (1938-08-15) / 16.

Molnár K. & Suba L. (2020). Az (egyen)ruha teszi a (szak)embert? In Csaba Z. & Szabó A. (Szerk.), Közös kihívások – egykor és most. Tanulmánykötet (pp. 212–233). Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata. https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2020.1.11

Rendőri Lapok, 1895. július 14.

Sági Z. (2008). A rendőrség egyenruházata a II. világháború befejezésétől a rendszerváltásig. Rendvédelem-történeti Füzetek, 14(17), 65–73.

Sági Z. (2007). Egyenruha, mint tradíció a Magyar Rendőrségnél. Rendvédelem-történeti Füzetek, 13(16), 107–112.

Tóth N. Á. (2015). Az egyenruha, mint tradíció. Bonum Publicum, 3, 48–51.

Zsolt P. (2007). Divatszociológia. Pro Die Kiadó.

Megjelent
2022-11-28
Hogyan kell idézni
TóthN. Ágnes. (2022). A rendőri egyenruha mint szimbólum. Belügyi Szemle , 70(3. ksz.), 43-58. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.SPEC.3.3
Rovat
Tanulmányok