Betekintés a Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportjának munkájába

  • Gábor Somogyi Kúria
Kulcsszavak: Kúria, joggyakorlat-elemzés, emberkereskedelem, élősdi bűncselekmények

Absztrakt

Cél: A szerző a Kúria emberkereskedelem bírói értelmezését vizsgáló joggyakorlat-elemző csoportjának vezetőjeként a joggyakorlat-elemző csoport munkájának bemutatására vállalkozik.
Módszertan: A tanulmány első részében a vizsgálat tárgyának megjelölése mellett a csoport megalakulása és eddigi munkája kerül bemutatásra. Részletezésre kerül a megalakulás körülményei a váratlanul kitört COVID–19-világjárvány közepette, és miképp érintette a csoport munkáját az a nem mindennapos tény, miszerint a megalakulást követően igen röviddel a vizsgálat tárgyát képező jogterület jogi szabályozása teljes egészében megváltozott.
Megállapítások: Az írás második részében mintegy a joggyakorlat-elemző csoport hipotéziseként részletesen írás olvasható az emberkereskedelem törvényi tényállásának és bírói gyakorlatának változásairól, választ keresve arra a kérdésre, hogy milyen nehézségek jelentkeztek rendszerszinten az emberkereskedelem beiktatásával a jogalkalmazásban, hogyan ütköztek az e címen büntetni rendelt magatartások más, a magyar jogrendszerben mélyen gyökerező törvényi tényállásokkal, milyen megoldásokat keresett a jogalkalmazó és a jogalkotó e problémák feloldására, és mi várható a jogalkalmazásban az emberkereskedelem törvényi tényállásának legutóbbi, teljes átstruktúrálását követően.
Érték: A Kúria joggyakorlat-elemző csoport munkájának bemutatásán keresztül kutatás olvasható az emberkereskedelem törvényi tényállásának és bírói gyakorlatának változásairól.

Hivatkozások

.

Megjelent
2022-02-21
Hogyan kell idézni
SomogyiG. (2022). Betekintés a Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportjának munkájába. Belügyi Szemle , 70(2), 345-362. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.7
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok