Nemzetközi bűnügyi együttműködés, közös nyomozócsoport magyar-német-román relációban

Kulcsszavak: rendvédelem, nemzetközi bűnügyi együttműködés, információcsere, közös nyomozócsoport

Absztrakt

Cél: A nemzetközi méreteket öltő szervezett bűnözés folyamatos alakulása és rendkívüli adaptációs képessége a rendőri és az igazságügyi együttműködés szereplőit mindig új kihívások elé állítja, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A szervezett bűnözés jelentette kihívásokra valós idejű proaktív válaszokat kell adni. Erre a rendvédelmi hatóságok határokon átnyúló bűnügyi együttműködési mechanizmusa és az ezt elősegítő nemzetközi jogszabályi környezet megfelelő lehetőséget biztosít. A súlyos és szervezett bűnözés ellenében ható közös és koordinált rendőri és igazságügyi fellépéshez a nemzetközi bűnügyi együttműködés eszközrendszerének széles spektruma áll a szakemberek rendelkezésére, amelyek közül kiemelkedik a tanulmány fókuszában álló közös nyomozócsoport együttműködési formája. A tanulmány az államhatárokon átlépő bűnözés jelenségére adott válaszul bemutatja a bűnügyi együttműködés transznacionálissá válásához vezető folyamatot, a rendőri és igazságügyi együttműködés között húzódó különbségeket, hogy így eljusson a közös nyomozócsoporthoz mint az integrált bűnüldözés egyik kiemelkedő és követendő kooperációs formájához, a rendőri és igazságügyi együttműködés zászlóshajójához. A tanulmány célja – a fentiekre tekintettel – a nemzetközi bűnügyi együttműködés elméleti ismeretanyagának rövid összefoglalásán túlmenően a közös nyomozócsoport hozzáadott értékének bemutatása, mindezt az együttműködési forma saját nyomozások keretében történő alkalmazhatóságának gyakorlati tapasztalatain keresztül szemléltetve.
Módszertan: A közös nyomozócsoport létrehozásának feltételei, jogszabályi háttere, működési mechanizmusa általánosságban, és egy konkrét, emberkereskedelem bűntett elkövetése miatt folyamatban lévő, magyar-német-román relációban megvalósuló közös nyomozócsoport példáján keresztül is ismertetésre kerül, rámutatva egyúttal az eljárási jogsegélyek és közös nyomozócsoportok között tapasztalható főbb eltérésekre. A tanulmány a nemzetközi bűnügyi együttműködésből származó legjobb gyakorlatokra épít, a saját ügyekben megszerzett tapasztalatokat is kihangsúlyozva.
Megállapítások: A közös nyomozócsoport alkalmazása a komplex és kiterjedt bűnügyi együttműködést igénylő, több tagállam által folytatott nemzetközi nyomozások sikerét nagymértékben előmozdítja.
Érték: A tanulmány megerősíti a közös nyomozócsoportok nyújtotta lehetőségek kiaknázásának szükségét, egyúttal az együttműködési forma fokozottabb alkalmazásának igényét, ezek mellett pedig kitér a bűnügyi együttműködés nemzetközivé válásának folyamatára.

Hivatkozások

Karsai K. (2008). A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezések. In Osztovits A. (Szerk.), Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata 2. (pp. 1947‒2022). Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

Paoli, L. (Ed.) (2014). The Oxford Handbook of Organized Crime. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.001.0001

Ligeti K. (2004). Büntetőjog és bűnügyi együttműködés az Európai Unióban. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft.

M. Nyitrai P. (2004). A nemzetközi bűnügyi együttműködés területeinek összefonódása Európában: nemzetközi rendőri együttműködés és nemzetközi bűnügyi jogsegély. Belügyi Szemle, 52(5), 104‒116.

Nagy J. (2010). Közös nyomozócsoportok az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi együttműködésben. Egyetemi doktori disszertáció. Károli Gáspár Református Egyetem.

Megjelent
2022-02-21
Hogyan kell idézni
KolozsiB. (2022). Nemzetközi bűnügyi együttműködés, közös nyomozócsoport magyar-német-román relációban. Belügyi Szemle , 70(2), 277-303. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.4
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok