A koronavírus hatása a fogvatartotti kapcsolattartásra – Kihívások és szervezeti válaszok

A fogvatartotti videóhívások alkalmazásának empirikus vizsgálata

Kulcsszavak: koronavírus, pandémia, fogvatartotti kapcsolattartás, empirikus vizsgálat

Absztrakt

A COVID–19-járvány jelentősen befolyásolta és átalakította az emberek közti – korábban személyes jelenléttel járó – érintkezéseket, valamint kommunikációs formákat a magánéletben, illetve hivatali keretek közt egyaránt. Ez különösen igaz volt a büntetés-végrehajtásra, ahol a járványügyi intézkedések keretében egyrészt korlátozták a fogvatartottak látogatófogadását, másrészt számos intézkedést vezettek be ennek ellensúlyozására. Ennek kiemelt eszköze volt a videóhívások rendszerének (Skype) fejlesztése és kiterjesztése is. Előadásom célja a fogvatartottak pandémia alatti Skype-használatának személyi állományi és fogvatartotti megítélésére irányuló kutatás eredményeinek bemutatása. Az empirikus vizsgálat során három fő adatkör elemzését végeztük el: a fogvatartottak Skype-használatára vonatkozó statisztikai alapadatokat, a személyi állomány percepcióit felmérő szövegelemzés eredményeit, valamint egy több mint 500 fős, kérdőíves fogvatartotti vizsgálat adatait. Az eredmények azt mutatják, hogy alapvetően pozitív fogadtatása volt a Skype-használatnak mind a személyi állomány, mind a fogvatartottak körében, így javaslatunk szerint előnyös lehet ezen kapcsolattartási formát a járványhelyzet után is beépíteni a büntetés-végrehajtás rendszerébe.

Hivatkozások

Bertram, W. (2020). Prisons and Jails Are Rolling Back Free Phone and Video Calls. They Should Be Extending Them Instead. https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/09/11/free-calls/

Bogotyán R. (2018). Telekommunikációs eszközök alkalmazása a büntetés-végrehajtásban, az igazságszolgáltatás és a jogérvényesítés hatékonyságának növelése céljából. Börtönögyi Szemle, 37(4), 15-25.

Cîrlig, C.C., Luyten, K., del Monte, M. & Voronova, S. (2020). Coronavirus and prisons in the EU Member-State measures to reduce spread of the virus. European Parliamentary Research Service.

Council of Europe (2014). European Judicial Systems Edition 2014(2012data): Efficiency and quality of justice an overview. https://rm.coe.int/european-judicial-systems-edition-2014-2012-data-efficiency-and-qualit/1680785d95

Duwe, G., & McNeeley, S. (2020). Just as Good as the Real Thing? The Effects of Prison Video Visitation on Recidivism, 67(4), 475-497. https://doi.org/10.1177/0011128720943168

Europris (2020a). Overview of European prison services’ responses to the COVID-19 crisis. https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/08/202007_Europris_Overview-COVID-Commissioner-Reynders-update-July.pdf

Europris (2020b). Overview of European prison services’ responses to the COVID-19 crisis. https://www.europris.org/wp-content/uploads/2020/12/Overview-COVID-Commissioner-Reynders-update-November.pdf

Flynn, C. & Harrigan, S. (2020). Maintaining family contact during COVID-19: Describing the experiences and needs of children with a family member in prison. MONASCH University. https://shineforkids.org.au/wp-content/uploads/COVID-19_PrisonVisiting_October2020.pdf

Lindsay, J. A., Hogan, J. B., Ecker, A. H., Day, S. C., Chen, P., & Helm, A. (2020). The Importance of Video Visits in the Time of COVID‐19. The Journal of Rural Health, 37(1), 242–245. https://doi.org/10.1111/jrh.12480

Megjelent
2021-11-10
Hogyan kell idézni
SomogyváriM. (2021). A koronavírus hatása a fogvatartotti kapcsolattartásra – Kihívások és szervezeti válaszok: A fogvatartotti videóhívások alkalmazásának empirikus vizsgálata . Belügyi Szemle , 69(5. ksz.), 110-144. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.5.5
Rovat
Tanulmányok