A koronavírus-járványhelyzet során kialakított fogvatartási stratégiák bemutatása, a védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatosan végrehajtott feladatok és jó gyakorlatok tükrében

  • Mihály Kovács
Kulcsszavak: COVID-19, pandémia, fogvatartási stratégia, jó gyakorlatok

Absztrakt

A Magyarországot 2020 márciusában elérő COVID–19-járvány jelentősen befolyásolta az emberi kapcsolatok kommunikációs formáit, ez kiváltképp igaznak bizonyult a büntetés-végrehajtási szervezetre, így közvetlenül a fogvatartottakra is. Magyarország Kormánya, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatásainak megfelelően a büntetés-végrehajtási intézetekben fokozatosan kerültek bevezetésre a preventív intézkedések, amelyek a személyi állomány szolgálatellátására és a fogvatartottakra egyaránt hatással voltak. A bevezetett intézkedések – amelyek ideiglenesen a személyes látogatófogadás lehetőségét is korlátozták – ellensúlyozására a telekommunikációs eszközök igénybevételével végrehajtott, ellenőrzött videóhívások rendszere rövid idő alatt magas szintű fejlesztésen esett át, és kiterjesztésre került a teljes fogvatartotti állomány részére. A tanulmány célja, hogy bemutassa a járvánnyal érintett időszak kapcsolattartási formáinak megváltozását, a személyes kapcsolattartások mennyiségi és minőségi gyakorlásának más platformokra történő áthelyeződését. A prezentáció elkészítése során a Skype, a fogvatartotti mobiltelefonok, és a pandémiás időszakot megelőző látogatófogadások statisztikai adatai kerültek felhasználásra. Ezen felül a járványhelyzettel kapcsolatos fogvatartási stratégiák, a védekezés és megelőzés céljából végrehajtott feladatok és jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra. Az előadás eredményeként megállapítható, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a fogvatartotti jogokat – kiemelten a kapcsolattartásra vonatkozókat – a járványhelyzet alatt is folyamatosan biztosította, a jó gyakorlatok beépítésre kerültek az alapműködésébe.

Hivatkozások

.
Megjelent
2021-11-10
Hogyan kell idézni
KovácsM. (2021). A koronavírus-járványhelyzet során kialakított fogvatartási stratégiák bemutatása, a védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatosan végrehajtott feladatok és jó gyakorlatok tükrében. Belügyi Szemle , 69(5. ksz.), 66-91. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.5.3
Rovat
Tanulmányok