Pandémia – Paradigmaváltás a büntetés-végrehajtásban. Nemzetközi kitekintés és a magyarországi jó gyakorlatok bemutatása

Kulcsszavak: pandémia, büntetés-végrehajtás, nemzetközi kitekintés, paradigmaváltás

Absztrakt

A koronavírus-világjárvány különleges kihívás elé állította a szabadságelvonással foglalkozó intézményeket. Az Európa Tanács, az EuroPris (The European Organisation of Prison and Correctional Services) és más nemzetközi szervezetek is állást foglaltak a szabadságuktól megfosztott személyek – a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos – kezelési elveiről, illetve a büntetés-végrehajtási intézetek működési rendjéről. A magyar büntetés-végrehajtás gyorsan, hatékonyan és eredményesen intézkedett a járvány megjelenésekor. A sikeres védekezés eredményeként nem alakultak ki komolyabb gócpontok, tömeges megbetegedések. A bevezetett intézkedések, eljárásrendek és a sikeresen végrehajtott – az Operatív Törzs által koordinált – feladatellátás biztosította, hogy az intézetek, intézmények esetében a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelő módon kerüljön megakadályozásra a járvány terjedése. Egy ilyen méretű világjárvány fejlődési lehetőségként történő felfogása magában hordozza a megújulás potenciális esélyét a büntetés-végrehajtás néhány szakterületén, valamint számos jogintézményében. Az európai börtönök között a magyar büntetés-végrehajtási szervezet koronavírus elleni védekezése a legsikeresebbek közé tartozott, a szervezet a járványügyi védekezésben önállóan, a polgári egészségügyi intézményektől függetlenül volt képes kialakítani és kezelni a saját koronavírus mintavételi rendszerét.

Hivatkozások

Advice of the Subcommittee to States parties and national preventive mechanisms relating to the coronavirus disease panemic (2020). Advice on compulsory quarantine for Coronavirus-COVID-19.

Apóstolo, J., Martins, R. & das Neves, P. (2020). COVID-19 Pandemic Responce – Basic Guide for Decision makers. https://rm.coe.int/covid19-ips-basic-guide-for-decision-makers-on-worldwide-practices-and/16809e0eba

Committee of Ministers (2020). Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member Stateson the European Prison Rules. https://rm.coe.int/09000016809ee581

Council of Europe (2020). Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. Doc. SG/Inf(2020)11. https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40

Follow.up (2020). COVID-19 related Statement by the Council For Penological Co-operation working group. PC-CP, 10./28.09.2020.

Follow.up (2020). COVID-19 related Statement by the Council For Penological Co-operation working group. PC-CP, 10./14.10.2020.

IASC Interim Guidance on COVID-19 (2020). Focus on Persons Deprived of Their Liberty (27th of March). WHO Regional Office for Europe.

Kovács M. (2021). Járványhelyzettel kapcsolatos fogvatartási stratégiák bemutatása, a védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatosan végrehajtott feladatok és jó gyakorlatok tükrében – tanulmány. In BVOP (Szerk.), Kiemelten sikeres védekezés a koronavírus ellen - a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és jó gyakorlatai. Belső pályázati anyag.

The CPT (2020). Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Doc. CPT/Inf(2020)13 of 20 March 2020. https://rm.coe.int/16809cfa4b

The Statement of the Council of Europe Commissioner for Human Rights (2020). COVID-19 pandemic: urgent steps are needed to protect the rights of prisoners in Europe. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe

Tóth T. (2020). A Büntetés-végrehajtási Szervezet sikeres védekezése a koronavírussal szemben. Belügyi Szemle, 68(10), 127-145. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.10.6

Vókó Gy. (2010). Bűnelkövetők jogkorlátozása jogállamban. Doktori értekezés. Magyar Tudományos Akadémia.

Megjelent
2021-11-10
Hogyan kell idézni
CzenczerO. (2021). Pandémia – Paradigmaváltás a büntetés-végrehajtásban. Nemzetközi kitekintés és a magyarországi jó gyakorlatok bemutatása. Belügyi Szemle , 69(5. ksz.), 12-36. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.5.1
Rovat
Tanulmányok